Nyhetsbrev socialtjänst nr 2 - rfs.se
RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Nyhetsbrev socialtjänstområdet nummer 2

Välkommen till RFS digitala nyhetsbrev inom socialtjänstområdet. I detta nummer ger RFS tips om hur frivilliguppdragen kan göras mer attraktiva för att underlätta rekrytering. Läs också en intervju med kontaktpersonen Maria vars stödinsats plötsligt upphörde och om domar från kammarrätten som tydliggör intentionen med LSS.

Läs nyhetsbrevet här

 • Gör uppdragen attraktiva - få fler att ställa upp

  2015-04-08 Många brukare får vänta länge på att få en kontaktperson eller kontaktfamilj, trots att beslut finns. En av anledningarna är svårigheten att rekrytera. Här ger RFS tips på vad en kommun kan göra för att rekrytera frivilliga och göra uppdragen mer attraktiva.
  Gör uppdragen attraktiva - få fler att ställa upp
 • Plötsligt stopp för insatsen kontaktperson

  2015-04-02 Maria har varit kontaktperson åt Dennis i nio år, men när han flyttade blev det plötsligt stopp. Behovet av kontaktperson finns inte längre enligt den nya kommunen. Maria tycker att det är ett beklagligt beslut eftersom hon upplever att insatsen varit betydelsefull. Om väl ett uppdrag ska avslutas tycker hon att det behövs en ”nedtrappningsplan”.
  Plötsligt stopp för insatsen kontaktperson
 • Nya domar som tydliggör LSS intention

  2015-04-08 Tre personer som fått avslag på insatsen kontaktperson har fått rätt i kammarrätten och beviljats kontaktperson. I samtliga tre domar har kammarrätten gjort en bedömning utifrån individernas behov och om dessa behov faktiskt är tillgodosedda eller inte, i linje med intentionen i LSS.
  Nya domar som tydliggör LSS intention