RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Tidigare projekt

Här finns en kortfattad beskrivning av fler projekt som RFS bedrivit.

Dataspel för kontaktpersoner

Under 2009 påbörjades ett projekt för att skapa ett internetbaserat utbildningsmaterial för kontaktpersoner. Projektet ska skapa ett dataspel där spelaren är en kontaktperson som möter brukaren i vardagliga situationer. I dessa situationer ställs spelaren/kontaktpersonen inför en rad val som alla får olika konsekvenser. Tanken är att spelaren ska pröva på hur det är att ha ett uppdrag som kontaktperson och att spelet tillåter att ”testa” vad som kan hända beroende på spelarens agerande. Spelaren har tillgång till ett bibliotek för att lära sig mer om till exempel funktionshinder, missbruk och lagtexter.

Målet är att underlätta rekryteringen av framför allt yngre kontaktpersoner enligt SoL och LSS. Projektet finansierades med hjälp av medel från Arvsfonden. I projektet samarbetade RFS med Riksförbundet Attention, RUS - Riksförbundet ungdom för social hälsa och Föreningen Sveriges socialchefer (FSS). 

Utbildning för gode män till ensamkommande barn

RFS har under 2008-2012 tillsammans med Röda Korset skapat en skräddarsydd utbildning för gode män till ensamkommande barn. Utbildningsprojektet möjliggjordes med medel från Allmänna arvsfonden och Europeiska flyktingfonden. I projektet togs en skrift fram som uppdaterats 2016.
Ladda ner eller beställ introduktionen "Nytt liv i Sverige?" (2016) för gode män till ensamkommande barn

Studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän

I samarbete med Sveriges dövas riksförbund har vi tagit fram ett studiematerial för gode män och förvaltare till teckenspråkiga huvudmän. Materialet finns både i skriftlig form och som teckentolkade filmer. Projektet, som finansierats med medel från Arvsfonden avslutades 2009. Materialen spreds till överförmyndarnämnder och dövföreningar under 2010.


Ladda ner trycksaken

Titta på teckenspråksfilmerna