RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lyssna på Rollkoll

Nu kan du lyssna på Rollkolls informationsmaterial som ljudfil.

I projektet Rollkoll har RFS tagit fram två informationsmaterial som dels riktar sig till personer som har eller vill ansöka om god man och dels till god man/förvaltare och andra aktörer

Lyssna på Rollkoll - vad gör en god man och förvaltare här

Lyssna på Rollkoll - ett material om god man och förvaltare i relation till andra aktörer här

Läs mer om Rollkoll här