RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rollkoll kan beställas igen

Framsida Rollkoll för huvudmän2015-10-07 

Nu finns de två Rollkollsmaterialen åter i lager och kan laddas ner och beställas. 

De båda informationsmaterial som tagits fram inom projektet Rollkoll tog slut efter två månader. RFS har nu fått medel från Allmänna arvsfonden vilket gjort det möjligt att trycka upp fler exemplar.

– Vi har fått väldigt positiv respons, både från överförmyndare, personer som har god man och från andra aktörer såsom boendepersonal. Att materialet tog slut så snabbt bekräftar vår bild av att det fyller ett tomrum, säger Linda Fröström, projektledare Rollkoll.

Ladda ner och beställ här

Framsida Rollkoll för aktörer