RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Rollkoll - tydlighet och lyhördhet viktigt

Kerstin Marin2014-04-17 Rollkoll ska reda ut vilken aktör som gör vad kring en ung huvudman med psykiska funktionsnedsättningar. Att arvsfondsprojektet behövs, det är ställföreträdarna Kerstin Marin och Britt-Marie Björklund överens om.

I Uppsala bor Kerstin Marin som är god man för en ung kvinna med bipolär sjukdom. Britt-Marie Björklund, i Strängnäs, är god man för en 30-årig man med en alkoholrelaterad hjärnskada.

– Vid det första mötet brukar jag på ett kortfattat och lättförståeligt sätt berätta vad uppdraget innebär. Jag går också igenom hur vi ska göra med räkningar och fickpengar, som ett muntligt avtal, berättar Britt-Marie.

Kerstin efterfrågar ett skriftligt material som tar upp vad som ingår i bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person, som dels skulle rikta sig till huvudmän och dels till andra aktörer.

Utifrån de diskussioner som Britt-Marie ibland hör vid föreningens träffar tror hon att det finns ett behov av att reda ut vem som ska göra vad kring en huvudman. Det är inte lätt att som ny god man genast förstå vad uppdraget innebär.

Britt-Marie Björklund– Sedan hoppas jag inte att materialet blir en strikt manual. Jag tror att man som god man behöver vara lite flexibel och många av de som har god man har inte så många anhöriga, säger Britt-Marie.

Vilken kunskap behöver man ha som god man/förvaltare för att klara dessa uppdrag?

– En grundkunskap om de olika psykiska sjukdomarna som dessa personer kan ha. Sedan behöver man också lära sig att vara lyhörd, för individens önskemål och unika situation, säger Kerstin.

– Tidigare, på äldreboenden, hände det att personalen ville att jag skulle hjälpa till med att sätta upp gardiner. Det slutade med att jag ringde Röda korsets fixartjänst som kom och gjorde det gratis. Nu för tiden är jag noga med att berätta för personalen att vi gode män inte är någon utförare, utan att vi ska se till att allt är bra och går rätt till, fortsätter Kerstin.

För att undvika missuppfattningar och konflikter är det viktigt att ge ett bra bemötande. – Om man ser att personalen är stressad och de tycker att jag ska göra saker så handlar det om att förklara på ett bra sätt varför jag inte kan göra det, säger Kerstin.

Ibland har Britt-Marie saknat att redan från början få kunskap om personens bakgrund, diagnos och hur sjukdomen yttrar sig.

Både Kerstin och Britt-Marie har genom sitt yrkesverksamma liv fått bra grundläggande kunskaper om bemötande av denna kategori av huvudmän. Via sin godmansförening har de fått utbildning om uppdraget. För att ge ställföreträdare som inte har den bakgrunden ett bättre utgångsläge kommer även grundläggande kunskaper att belysas i projektet Rollkoll.

Mer om projektet Rollkoll

I början av året mejlades en enkät ut till medlemmar i RFS lokalföreningar, som en del av Rollkolls kartläggning. Enkäten har ännu inte hunnit sammanställas, men flera av svaren vittnar om att många gode män och förvaltare upplever att det ofta finns felaktiga och orealistiska förväntningar på vad de ska hjälpa sina huvudmän med.

Särskilt boendepersonal lyfts fram som en grupp som inte alltid har klart för sig vad en god man ska göra. Exempelvis tror de ibland att gode mannen ska utföra aktiviteter såsom att följa med och handla, vilket istället oftast en kontaktperson eller ledsagare ska göra.

En del upplever att det finns en förväntan på att gode män ska kunna ställa upp med kort varsel alla tider på dygnet. En respondent skriver att det bör tydliggöras att uppdraget som god man/förvaltare är frivilligt och ska kunna utföras på fritiden samt att det alltid är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för sina kommuninnevånare.

Det verkar inte heller vara ovanligt att anhöriga tror att gode mannen/förvaltaren har mycket större befogenheter än vad de faktiskt har. Över 70 procent av de svarande har uppgett att det är de som ställföreträdare som får informera huvudmannen om vad uppdraget innebär.

Fakta Rollkoll
Rollkoll är ett treårigt arvsfondsprojekt som ska reda ut roller mellan ställföreträdare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Diskutera Rollkoll i forumet för gode män och förvaltare