RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kartläggning första steget i Rollkoll

Linda Fröström2013-12-16 I april 2013 beviljades RFS medel från Arvsfonden för projektet Rollkoll. Syftet med projektet är att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.

Sedan november 2013 är Linda Fröström anställd vid RFS som projektledare för Rollkoll  och ombudsman för gode män och förvaltare. Under sin första tid som projektledare för Rollkoll har hon rest runt i landet och träffat medlemmar i RFS lokalföreningar för att ta reda på vilka problem de har stött på i uppdrag för den aktuella målgruppen.

-  Många gode män uppger att det finns problem med huvudmännens boende, att en huvudman kan bli utan nya kläder, schampo eller cigaretter bara för att det är oklart vem som ska göra inköpen. Boendet får inte hantera pengar och det ingår inte i den gode mannens uppdrag att göra de faktiska inköpen. Om huvudmannen både har en god man och ett personligt ombud kan det också vara oklart vem som ska göra vad, säger Linda Fröström

Det är problem likt detta som ska klargöras genom Rollkoll. Målet är att en person som har god man inte ska behöva falla mellan stolarna med den hjälp de behöver. För att få en bild av var problemen finns ska även personer som har god man eller förvaltare tillfrågas och intervjuas. För att kunna nå dessa grupper så samarbetar RFS med RSMH, Riksförbundet Attention och Schizofreniförbundet. Det kommer också att skickas ut enkäter till Sveriges överförmyndare, intervjuer ska göras med boende och anställda inom socialtjänst och psykiatri.

Även fler av RFS medlemmar kommer att involveras till exempel genom att de ombeds att fylla i en enkät om de svårigheter de stött på. Några gode män och förvaltare kommer även att djupintervjuas och finnas med som referenspersoner i projektets expertgrupp.
 
Hör gärna av er till Linda Fröström om ni har frågor eller vill bidra till projektet.

Kontakt: linda.frostrom@rfs.se
08-556 068 35
070-976 12 11