RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Arkiv

 • Rollkoll kan beställas igen

  Nu finns de två Rollkollsmaterialen åter i lager och kan laddas ner och beställas. RFS har fått medel från Allmänna arvsfonden vilket gjort det möjligt att trycka upp fler exemplar.
  Rollkoll kan beställas igen
 • Missade du RFS seminarium i Almedalen?

  Nu finns seminariet som RFS och Rollkoll arrangerade i Almedalen tillsammans med NSPH:s projekt Din rätt att se på nätet. Temat är diskriminering och rollfördelning kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man.
  Missade du RFS seminarium i Almedalen?
 • Om enkätsvaren

  2014-06-11 En tredjedel av huvudmännen har inte fått den information de behöver för att förstå vad en god man eller förvaltare kan hjälpa dem med, visar den enkät som RFS genomfört i projektet Rollkoll under våren. Läs mer om resultaten från enkäten.
  Om enkätsvaren
 • Rollkoll - tydlighet och lyhördhet viktigt

  2014-04-17 Läs ställföreträdarna Kerstin Marin och Britt-Marie Björklunds reflektioner kring projektet Rollkoll. Många gode män och förvaltare upplever ofta att det finns felaktiga och orealistiska förväntningar på vad de ska hjälpa sina huvudmän med, vilket också flera av svaren i Rollkolls enkät vittnar om.
  Rollkoll - tydlighet och lyhördhet viktigt
 • Rollkoll vidgar sitt fokus

  2014-10-07 Fokus för projektet Rollkoll har varit att förtydliga rollfördelningen mellan gode män och andra aktörer kring unga personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nu vidgas perspektivet - åldersgränsen tas bort.
  Rollkoll vidgar sitt fokus
 • Huvudmän får eget info-material i Rollkoll

  2014-08-11 Nu är det bestämt vilka fem aktörer som Rollkolls informationsmaterial ska fokusera på. Det är också klart att det blir två material – huvudmännen får ett eget.
  Huvudmän får eget info-material i Rollkoll
 • Kartläggning första steget i Rollkoll

  2013-12-16 Sedan november 2013 är Linda Fröström RFS projektledare för Rollkoll som syftar till att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring unga huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar. Linda Fröström har börjat med att resa runt i landet och träffat medlemmar i RFS lokalföreningar.
  Kartläggning första steget i Rollkoll