RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Effekter av teamarbetet

I Rättssäkerhetsprojektet har fyra team från modellkommunerna Nacka, Nyköping, Jönköping och Örebro arbetat med att gemensamt förbättra och utveckla stödet till frivilligarbetarna, för att insatsen för brukaren ska bli av högre kvalitet.


Här är en korfattad lista med effekter av samarbetet utifrån de utvecklingsområden RFS identifierat. Ytterligare beskrivningar av effekter finns i metodboken och slutrapporten. 

Rekrytering:

 • Gemensamt informationsmaterial om de lagreglerade frivilliguppdragen skapades i teamen.
 • Gemensamma rekryteringsinsatser genomfördes.
 • Myndigheterna hänvisade frivilliga till varandra för att optimera matchningen mellan brukare och frivillig.

Kompetensstöd:

 • Gemensamma utbildningar för alla uppdragstagare arrangerades.
 • Föreningar arbetade med mentorskap, en mer erfaren frivillig leder en mindre erfaren.

Uppmuntran:

 • Tackbrev skickades till de frivilliga efter avslutat uppdrag.
 • De frivilliga tillfrågades vilka deras behov var.
 • Uppföljningar tidigt i insatsen uppfattades uppmuntrande.

Mål:

 • Förtydligande av målet att den frivilliga ska vara kompis. Vilka aktiviteter innehåller detta? Hur formulerar vi det uppföljningsbart?
 • Viktigt med kommunikation mellan de inblandade i insatserna så att målen blir tydliga.

Uppföljning:

 • Strukturerade uppföljningar tidigt i insatsen för att stämma av behovet av handledning. 
   

Ytterligare exempel:

 • I Jönköpingsteamet gjorde Jeanette Byskèn Henriksson, från patientnämnden, en enkät till tio patienter som tvångsvårdas enligt LRV. Resultatet visade att 70 procent av de tillfrågade upplevde att stödpersonen har betydelse för deras vardag och välmående. Ladda ner hela undersökningen (pdf)

 • Gemensam folder som tagits fram av teamet i Jönköping, ladda ner som pdf.

 • Gemensam folder som tagits fram av teamet i Nyköping, ladda ner som pdf.

 • Kriminalvårdens Region mitt har i sin verksamhetsplan för 2014 skrivit in att region Örebro och Nyköping fått i uppdrag att fortsätta utveckla detta samarbete.
   
 • Patientnämnden i Sörmland har på sin hemsida lagt ut information om alla de lagreglerade frivilliguppdragen och om RFS. Se patientnämndens hemsida