RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Min rätt - Din roll


Ordbild Min Rätt - Din rollRFS driver det treåriga projektet Min rätt - Din roll med medel från Arvsfonden. Projektet riktar sig till ensamkommande barn, deras ställföreträdare och andra aktörer som ska samverka kring barnet.

Syftet med projektet är att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring ensamkommande barn, att ungdomarna ska bli mer delaktiga i insatserna samt att bidra till förbättrad lokal samverkan kring barnen och ungdomarna. Inom projektet vill vi även inkludera genusaspekter.

Under projektets gång kommer vi att ta fram två informationsmaterial om rollfördelning som kommer att rikta sig till ensamkommande barn samt till aktörerna kring barnet. Projektet startade hösten 2016 och ska pågå under tre år. 

Projektets övergripande tidsplan: 

År 1: Kunskapsinsamling och kartläggning via enkätutskick, fokusgrupper med ensamkommande ungdomar, berörd personal och gode män, samt genom djupintervjuer. Projekt år 1 löper år 2017 ut.

År 2: Under början av 2018 tas informationsmaterialen fram. Materialen trycks och distribueras. Föreläser om rollfördelning mellan gode män och andra aktörer runt ensamkommande barn - för professionen, ensamkommande barn samt gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare.

År 3: Tilllsammans med lokala myndigheter arrangeras lokala samverkansmöten i kommuner. Syftet är att öka kunskapen om rollfördelning och att skapa hållbara nätverk och arbetsrutiner kring ensamkommande barn.

Vill du veta mer om projektet eller vill din kommun medverka i ett lokalt samverkansmöte är du välkommen att kontakta RFS kansli. Vi välkomnar tankar, sypunkter och önskemål på projektet!

Logga Arvsfonden
Kontakt: 

Elin Molander, projektledare RFSElin Molander
elin.molander@rfs.se 
08-556 068 36 

 

 

 

 

Sini Teng, projektledare och ombudsman  Sini Teng
  sini.teng@rfs.se
  08-556 068 37