RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Projekt inom RFS

RFS verksamhet finansieras framförallt av statsbidrag från Kriminalvården och projektmedel från Allmänna arvsfonden. Förbundet försöker driva två arvsfondsfinansierade projekt kontinuerligt - inom godmansområdet och något mer övergripande.

Inom projekten bidrar RFS till att utveckla de lagreglerade frivilliguppdragen. Projekten bygger på de behov som medlemmarna ser i kommunerna och drivs ofta i samarbete med en eller flera andra frivilligorganisationer. Att samarbeta med andra organisationer ger en tyngd åt resultatet och skapar bättre förutsättningar för fortlevnad efter att projektet slutar.