Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Föreningsinformation

Verksamhet 2015


Årsmötet 2014 avhölls den 11 februari 2014 i kommunhuset, och styrelsen fick en delvis ny sammansättning och verksamhetsplanen för 2015 antogs enligt styrelsens förslag. Anders Hagander från Överförmyndarnämnden informerade om de förändringar de håller på att genomföra, samt Linda Fröström från RFS informerade om Rollkollsprojektet.

Under året vill vi aktivt nå ut till, och öka antalet medlemmar från andra lagreglerade uppdrag än gode män och förvaltare. Beslutat är att vi kommer att arrangera ett utbildningstillfälle om demenssjukdomar i Strängnäs och ett om psykiska sjukdomar i Eskilstuna i samarbete med Eskilstuna FFS och överförmyndarnämnden under hösten, samt att Internationella frivilligdagen den 5 december kommer att uppmärksammas.

 

Verksamhet 2014

 

Informations- och diskussionsmöte torsdagen den 15 maj

Hur kan vi stötta våra huvudmän när vi bedömer att de har behov av hjälpmedel och/eller talträning? Vad är en habiliteringsplan och vem upprättar den?
Per-Ingvar Sundgren, chef för Habiliteringen i Eskilstuna informerar om verksamheten och förutsättningar för stöd och hjälp vid funktionsnedsättning.

Vad gäller för stöd och service från kommunen i allmänhet och habiliteringsärenden i synnerhet?
En av Strängnäs kommuns mest erfarna biståndshandläggare Marianne Svensson, informerar.

Avslutningsvis kommer styrelsen att rapportera från RFS' konferens och årsmöte i Malmö den
10-11 maj.

 

Årsmötet hölls den 12 februari.

Före årsmötet informerade socialcehefen Inger Grindelid och verksamhetschefen för Bistånd, Maria Jäderlund om verksamheten och svarade på våra frågor. Det blev ett bra utbyte av kunskap och erfarenheter.

Därefter informerade Anders Hagander, verksamhetschef på Överförmyndarkontoret, om hur arbetet på det nya gemensamma överförmyndarkontoret.

Efter kaffet vidtog årsmötesförhandlingarna.

En nyhet är att föreningen beslutade att även organisera  andra frivilliga samhällsarbetare och att vi börjar med att erbjuda Kontaktpersoner medlemskap i föreningen.

Styrelsens sammansättning framgår av fliken Kontakta oss.

 

Verksamhet 2013

 

Medlemsmöte den 22 oktober
Välkommen till medlemsmöte den 22 oktober kl 1830 
Lokal: Gustav Vasa i kommunhuset.

Kvällens punkter

  • Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare har nu resulterat i ett betänkande "Vissa frågor om gode män och förvaltare". 
  • Det nya överförmyndarkontoret och dess organisation. Vad innebär förändringen för oss i Strängnäs?
  • Samarbete med Eskilstuna God man och Förvaltarförening
  • Hur hanterar man pengar på särskilda boenden? Vilka regler gäller?

För att vi skall kunna beräkna mängden kaffe/te, ber vi om din anmälan senast den 20 oktober till strangnas.ffs@telia.com eller telefon 0708-10 56 40.

Väl mött!

                                     --------------------------

Årsmötet hölls den 12 februari
Innan årsmötesförhandlingarna började, fick vi information av Emma Hellström från Sparbanken Rekarne om de förändringar som genomförs under våren. Sparbanken har flyttat in i nya lokaler i Präntaren och banken har beslutat ta ta bort kontanthanteringen. Istället finns möjligheter att sätta in och ta ut kontanter i de automater som är installerade.

Mötet var mycket välbesökt och Kerstin Svenssons berättelse blev mycket uppskattat, om hur hon påverkats av personer och händelser i sin uppväxt, som har gjort att hon engagerat sig i sociala frågor.

Som framgår av fliken Kontakta oss omvaldes Lillemor Sjöberg som ordförande. Göran Svärd nyvaldes som kassör.
Vid efterföjande konstituerande sammanträde utsågs Tony Henning till sekreterare.

Det är styrelsens förhoppning att vi skall få ett aktivt och intressant år med ett
stort deltagande på våra sammankomster.
  

Öppet hus den 15 Januari
Vi börjar 2013 med ett Öppet Hus tisdagen den 15 januari med början kl 1800 och håller på nästan så länge ni vill - dock längst till kl 2100. Vi kommer att vara i Anhörigcentrums lokaler, Eskilstunavägen 5 (ingång från Nygatan).

Kom för att träffa andra, mingla, byta erfarenheter!
Du kan också ta med dig frågor som du har kring dina uppdrag eller årsräkningen. Du väljer själv hur du vill göra det - enskilt eller allmänt i grupp.

Vi bjuder på lite enkel förtäring i form av kaffe, te och smörgås.

Vi ser fram emot att träffa dig!


Årsmötet
Föreningens årsmöte hålls den 12 februari 2013 kl 1830, lokal Magistern i Kommunhuset.

Fler punkter i anslutning till årsmötet:

  • Kerstin Svensson (som även är god man) delar med sig av sina erfarenheter från uppdraget som vice ordförande i socialnämnden
  • Sparbanken Rekarne informerar om kommande förändringar inom banken
  • Aktuell information från överförmyndarkansliet.

Separat kallelse kommer.

Skulle du vilja jobba i styrelsen?
Kontakta i så fall valberedningen,
Annika Nilsson, tel 070-979 36 16 eller Jan Folkegård, tel 070-566 65 44.


Medlemsavgiften för 2013
Vi kan tacksamt konstatera att Strängnäs kommun också för 2013 har beviljat föreningen att föreningsbidrag på 20000 kr, vilket innebär att vi inte heller detta år behöver ta ut någon medlemsavgift för försäkringarna eller anslutningen till Riksförbundet.