Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Strängnäs förening för frivilliga samhällsarbetare

Vy från Strängnäs

Föreningen bildades 2005 och har idag cirka 120 medlemmar, mestadels gode män och förvaltare – men även andra lagreglerade uppdrag såsom kontaktpersoner, lekmannaövervakare och stödpersoner. 

Föreningen ska erbjuda medlemmarna erfarenhetsutbyte, utbildning, information, och stöd för att öka delaktighet och kompetens.

Som medlem är du via Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare försäkrad i ditt uppdrag, dels en olycksfalls- och krisförsäkring, och dels en ansvarsförsäkring för rättsskydd och förmögenhetsskada för godmans- och förvaltaruppdrag. Genom RFS ombudsmän kan du få rådgivning i ditt uppdrag. Du får också RFS nyhetsbrev fyra gånger om året per post. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. 

Genom ett generöst föreningsbidrag från kommunen, har föreningen inte behövt ta ut någon medlemsavgift för 2015.

I vår verksamhet ingår att anordna föredrags- och informationskvällar, ofta i samarbete med överförmyndaren och Eskilstuna FFS. Styrelsen har också ett uppdrag att representera medlemmarna gentemot kommunens olika nämnder såsom överförmyndarnämnden och socialkontoret.

Kontakta gärna Henrik Mörner, henrik@morner.com, för att få veta mer!