Stockholms frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Stockholms frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Information om föreningen

Stockholm frivilliga samhällsarbetare, SFS

Föreningen heter Stockholm frivilliga samhällsarbetare (SFS). Vi vänder oss till alla som har frivilliga uppdrag, till exempel kontaktperson eller kontaktfamilj inom SoL eller LSS, gode män/förvaltare, stödperson inom psykiatrin enligt LPT och LRV, lekmannaövervakare, förtroendeman eller partnerkontaktperson inom kriminalvården/frivården och häktesbesökare.

Vi erbjuder våra medlemmar mentorskap samt öppna styrelsemöten, som följs av medlemsmöte med erfarenhetsutbyten och trevligt fika. Vi delar med oss av våra erfarenheter och lyssna på varandras upplevelser, reflektioner och funderingar. Vi träffas i RFS:s lokal på Frejgatan 75, vid Odenplan.

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för 130 kr per år. Läs mer på RFS hemsida här.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Vår ambition är att vara en öppen förening som kan ge stöd och engagemang åt alla intresserade och engagerade inom den frivilliga sektorn. Vi samarbetar även med andra föreningar i Stockholm och deltar i deras aktiviteter.

Bli medlem

Vill du komma i kontakt med oss, mejla eller ring till: Stig-Göran Bertlin, 073 425 51 15
stig.bertlin@tele2.se  Vill du bli medlem, ange ditt namn och betala 100 kr för ett helt år på bankgironummer 275-9751.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.