Stockholms frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Stockholms frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Lär dig hålla studiecirkeln Bättre Framtid

Det behövs fler studiecirkelledare för Bättre framtid!

Som medlem i Stockholms frivilliga samhällsarbetare kan du få gå en utbildning i hur man håller studiecirkeln Bättre framtid. Utbildningen är en dag lång och hålls av cirkelledarutbildare från antingen Kris eller NBV. När du gått utbildningen kan du vara en av dem som får leda cirkeln tillsammans med intagna på anstalter i Stockholmsområdet.

Bättre framtid är till för de intagna och går under 12 träffar igenom olika teman som kan vara till nytta innan man lämnar anstalten. Träffarna är på cirka 2-3 timmar per tillfälle med 3-10 intagna i gruppen. Med sig för att leda cirkeln har man även olika typer av resurspersoner från exempelvis försäkringskassan, Kronofogden, bostadsförmedlingen med flera. Som cirkelledare i Bättre framtid och föreningen Stockholms frivilliga samhällsarbetare måste man alltså kunna avsätta lite tid under dessa 12 veckor och även räkna med att förberedelserna kan ta lite tid.

Är du intresserad?

Kontakta Camilla Lindblad på Stockholms frivilliga samhällsarbetare eller Thomas Karlsson på RFS kansli 08-556 068 34.