Söderåsens frivilliga samhällsarbetare

Söderåsens frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

Söderåsens frivilliga samhällsarbetare

Nu har vi kommit så långt att vi är en förening i funktion.
Vi blir glada om Du vill bli medlem i vår förening.
Vi sänder med inbetalningskort till Bg 683-6761

Vår medlemsavgift är 300 kronor och då ingår en kris- och olycksfallsförsäkring via RFS. Som du säkert vet gäller inte din hemförsäkring om du blir skadad i samband med besök hos huvudman.

Vidare ingår rättsskydds- och förmögenhetsskadeförsäkring via RFS som gäller ett år framåt.

 Läs mer om försäkringarna på RFS hemsida.

Vår e-postadress ser Du under "kontakta oss."

Varför skall du vara med i Söderåsens frivilliga samhällsarbetare?

För våra huvudmän skall vi bevaka och tillvarata rättigheter vad avser inkomster av olika slag, medverka till balans i inkomster/utgifter samt ifrågasätta oskäliga kostnader.

Bevaka att planerade vårdinsatser och beviljat bistånd verkställs.
Förändra och förbättra ställföreträdarnas villkor.
Utveckla nätverk, säkerhet och försäkringsskydd.
Genomföra utbildningsinsatser för att höja kunskaper och kompetens.
En kunnig ställföreträdare är till bättre hjälp och bistånd för huvudmannen.

Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.