Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

I höst fortsätter vi med medlemsträffar sista torsdagen varje månad.

26 oktober (obs ändrad tid till 19.0 för denna träff)    30 november

På Brunnsgatan 5, Nyköping i Studiefrämjandets lokaler kl 18.30 - ca 21.0

Du får väldigt gärna höra av dig och föreslå ämnen du vill diskutera! Du hittar kontaktuppgifter här ovan.

Medlemsmöte 16 november

Tid: Kl 18.30 - ca 21.0

Plats: Studiefrämjandet, Brunnsgatan 5

Gäster: Kristina Rickne, Sppecialpedagog som berättar om sin verksamhet på LärVux i Oxelösund. En verksamhet som är öppen för elever med utvecklingsstörning och förvärvad hjärnskada.

Från Överförmyndarkontoret deltar Jenny Jonsson och Susanne Tenghed med information från deras verksamhet.

Till detta möte är vi tacksamma om du anmäler dig till Elizabeth på tel 070-6473076 eller mail e.pettersson00@gmail.com

Varmt välkommen till våra aktiviteter!

 

Ett litet tips

Nu har du som medlem i vår RFS-förening möjlighet att prenumerera på Tidskrift för kriminalvård, TfK, för en kostnad av 150 kr (ordinarie pris är 200 kr).

Tidskriften vill skapa debatt kring kriminalvård och sprida aktuell kunskap om kriminalitet samt en human kriminalvård. TfK, som ges ut av Svenska fångvårdssällskapet, görs på ideell basis. 

För att prenumerera: Sätt in 150 kr på pg 29 80 60-5. Uppge namn, adress, e-post. Skriv också RFS för att få rabatten.

Du kan läsa mer på www.tfkriminalvard.org

 

Våra försäkringar

I medlemsavgiften på 100 kr ingår Kris- och olycksfallsförsäkringen.

Som god man/förvaltare kan du också teckna en Ansvarsförsäkring som omfattar Rättsskydd och Förmögenhetsskada. Den kostar 130 kr per år och försäkringsperioden är kalenderår. Premien betalas till vårt bankgiro 202-6367. Försäkringsbevis skickas till din mailadress. 

Det finns också en Hem- och bilförsäkring som du kan teckna som medlem i vår förening.

Du kan läsa mer om försäkringarna på RFS hemsida under rubriken Medlemsservice.