Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

God fortsättning på det nya året!

Vi fortsätter med medlemsträffar/erfarenhetsutbyte sista torsdagen varje månad!

Den första träffen 25 januari har vi årsredovisningar som tema.

Övriga träffar är: 22 februari, 26 april, 31 maj

Vi träffas i Studiefrämjandets lokaler på Brunnsgatan 5 i Nyköping kl 18.30 - ca 21.0

 

Årsmötet blir den 15 mars och Studiebesök på Tingsrätten planeras till april.

Separata inbjudningar till dessa aktiviteter kommer till våra medlemmar per mail.

 

Varmt välkommen till våra aktiviteter!

 

 

Några tips till dig som har huvudman som omfattas av LSS:

På medlemsmötet den 16 november informerade specialpedagog Kristina Rickne om sin verksamhet Lärvux i Oxelösund. Den utbildningen är öppen för elever med utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

Om du är intresserad av mer information om detta finns den på adressen http://oxelosund.se/barn-och-utbildning/campus-oxelosund/larvux/

Nyköpings Kommun erbjuder Kompiskortet till samma grupp. Det kortet ger din huvudman en möjlighet att tillsammans med en kompis att delta i olika aktiviteter. Din huvudman betalar som vanligt med kompisen går in gratis. Och kortet är gratis. 

På kommunens hemsida kan du läsa mer om detta och vilka föreningar mm som anslutit sig. 

 

Våra försäkringar

I medlemsavgiften på 100 kr ingår Kris- och olycksfallsförsäkringen.

Som god man/förvaltare kan du också teckna en Ansvarsförsäkring som omfattar Rättsskydd och Förmögenhetsskada. Den kostar 130 kr per år och försäkringsperioden är kalenderår. Premien betalas till vårt bankgiro 202-6367. Försäkringsbevis skickas till din mailadress. 

Det finns också en Hem- och bilförsäkring som du kan teckna som medlem i vår förening.

Du kan läsa mer om försäkringarna på RFS hemsida under rubriken Medlemsservice.