Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Nyköping Oxelösunds god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Nyköping Oxelösunds godmans- och förvaltarförening

 

 

Bildad maj 1996

Föreningen har idag cirka 130 medlemmar.

Som medlemmar antas gode män och förvaltare, som är registrerade hos Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd. Andra personer med intresse för sådana frågor kan antas av styrelse.

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen, att vara kontaktorgan i gemensamma frågor samt att anordna sammankomster med föredrag, diskussioner med mera och att informera om lagar och förordningar som berör medlemmarnas verksamhet.

 Föreningen har regelbundet samråd om godmansfrågor med Nyköping-Oxelösunds Överförmyndarnämnd 

 

Försäkring och nyhetsbrev 

Föreningen är medlem i RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, vilket ger dig en olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen gäller under all verksamhet som arrangeras inom föreningen, när lekmannauppdraget utförs samt till och från uppdraget. Gode män och förvaltare har även möjlighet att teckna en ansvarsförsäkring för 130 kr per år. Mer information hittar du på RFS.se


Som medlem får du RFS nyhetsbrev per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Du kan också få rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Bli medlem

Medlemsavgiften är för närvarande 100 kronor per år. Bankgiro: 202-6367

Om medlemsregistret: När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS.

Välkommen till oss!

Nyköping Oxelösunds God Man och Förvaltarförening

Ordförande Elizabeth Pettersson

e.pettersson00@gmail.com  070-647 30 76