Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Inga-Märta Wennberg 
Vintergatan 6 C
937 31  Burträsk
Telefon: 0914-42094 eller 070-3568475
E-post: ingamartawennberg@hotmail.com

Medlemsavgift: 180 kronor 
Bankgiro: 5712-6245

Styrelsen:

 • Inga-Märta Wennberg, ordförande, studieledare
 • Birgitta Nilsson, vice ordförande 
 • Berit Lundkvist, kassör
 • Catharina Eriksson, sekreterare
 • Laila Lindkvist, ledamot
 • Birgith Landin, ersättare
 • Mona Kvist, ersättare

Övriga funktioner i föreningen:

Revisorer:

 • Eskil Landin
 • Birgit Finnberg
 • Monika Viklund, ersättare

Valberedning:

 • Wiveca Andersson, sammankallande
 • Anders Stenberg