Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Norra Västerbottens frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Medlemsinformation

Information om försäkringar/medlemsavgift och årsmöte.

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT ÅR MED 

Norra Västerbottens Frivilliga Samhällsarbetare.

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för år 2018

Genom DITT medlemskap stärker DU föreningen.

I föreningen träffas medlemmar för att utbyta erfarenheter, delta i utbildning, lyssna på föreläsningar, och driva frågor som är viktiga för oss.

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS) ordnar seminarier och kurser då frivilliga samhällsarbetare från hela landet träffas.

Som medlem får du 4 gånger om året ett nyhetsbrev som håller dig informerad om förändringar som rör ditt uppdrag och aktiviteter som sker i organisationen.

Information finns på www.rfs.se där även forum för gode män finns.

Om du lämnar din mailadress får du löpande information via mail från föreningen.

MEDLEMSAVGIFTEN 2018

Medlemsavgiften är 180 kronor.
Premien för godmansförsäkringen är 130 kronor.
Båda avgifterna betalas in till föreningens bankgiro 5712-6245.
Glöm inte att uppge din fullständiga adress.
Har du tagit försäkringen måste du även skriva ditt personnummer.
Betalningen ska vara föreningen tillhanda senast den 28 februari.

 

Om du har funderingar kontakta gärna:
Ordförande: Inga-Märta Wennberg tel. 0914-420 94
ingamartawennberg@hotmail.com

Sekreterare: Catharina Eriksson mobil 070-888 03 90
catharina.eriksson@fro.ac

Kassör: Berit Lundkvist mobil 070-371 51 40
berit.lundkvist@icloud.com

Hälsningar
Norra Västerbottens Frivilliga Samhällsarbetare
Styrelsen

 

 

Årsmöte 13 mars 2018 

 

Ordförande Inga-Märta Wennberg hälsade alla välkomna. Mötet besöktes av ett tjugotal medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Kennet Andersson.

Mötet besöktes av LSS- handläggare Malin Ögren och Fanny Holmgren. LSS står för Lagen om Stöd och Service. Det lyder under Socialtjänsten. De berättade i stort hur organistionen ser ut. Vidare berättade de hur en ansökan behandlas när den kommer in till kommunen.

Därefter vidtog sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Mötet avslutades med att ordföranden avtackades med blommor.

Därefter bjöds på kaffe/te och smörgås


Medlemsmötet 4 oktober 2017

Mötet besöktes av Angelika Sejder från kronofogden. Hon berättade att de jobbar på uppdrag av regeringen. Hon berättade även gången i ett ärende.

 

Mötet besöktes även av Ingela Sommerich och Elisabeth Nilsson från MOA-gruppen. MOA står för missbruk, omsorg, aktivera. I gruppen jobbar 6 personer och de besöker fasta personer som kan ha hjälp både av moagruppen samt hemtjänst. Huvudman är Skellefteå kommun och det är socialsekreterare som väcker ärendet.

 

Vi gästades också av Katarina Lundström från Överförmyndarenheten. Hon berättade om framtidsfullmakter.

Ordförande Inga-Märta berättade från RFS:s möte i Lund.

 

 

 

Årsmötet den 15 mars 2017

Mötet besöktes av Ann-Charlott Pavval lärare/föreläsare och hälsopedagog. Temat var "Ta vara på din dag" mottot var älska den du är, det du gör och dem du lever nära-det är allt. Ett tips var att spendea 10 minuter varje dag på sig själv. En mycket intresssant och givande föreläsning.

Vi gästades också av  Catarina Lundström från Överförmyndarenheten som informerade om hur granskningarna görs och om olika dataprogram som enheten håller på att utarbeta. Hon gav oss alla ett stort beröm över det arbete vi utför och hur viktiga vi är.

Ordförande Inga-Märta avtackade avgående ledamöter och överlämnade blommorMedlemsmötet den 12 oktober 2016.

Mötet besöktes av Anna-Karin Behrendtz från Solkraft, hon berättade om deras tjänst "FixarMalte ochFixarmärta. Personer över 67 år har möjlighet att få gratis inomhustjänster. Tjänsterna är maximerade till 1 timme och och kan bestå av bl a byte av gardiner, glödlampor och lysrör, rengöring av spisfläkt och bakom spisen, dammtorkning av takarmaturer och rengöring av kristallkronor m m. Dessutom kan enklare balkongstädning utföras till en kostnad av 100 kronor per timme.

Uppdragen utförs av grupper om 2 personer, Solkraft har över 1000 uppdrag per år. Väntetiden kan vara mellan 1 – 3 veckor men enklare uppdrag inom centrala kommunen kan utföras snabbare.

Mer info på Skelleftea.se.

Vi gästades också av Catarina Lundström från Överförmyndarenheten. Hon efterträder Per-Erik Berglund som går i pension. Catarina är utbildad jurist och hon redogjorde för sina tidigare anställningar hos Familjens Jurist och LRF Konsult. Eftersom hon ännu inte är insatt i alla frågor bl a om digitaliseringen hänvisade hon till handläggarna via Kundtjänst.

Ordförande Inga-Märta tog upp svårigheterna med att engagera medlemmarna att ta styrelseuppdrag. Valberedningen består f n av endast en ledamot. Efter diverse överläggningar överlämnades kontaktuppgifter till intresserade.

Ordföranden informerade vidare om möjligheten att med kronofogden som kursledare gå utbildning om skuld- inkasso- och utmätningsfrågor. 15 – 20 personer bör ingå. Intresserade kan kontakta ordföranden. /Sören