Kristianstad god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Kristianstad god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Kristianstads Frivilliga samhällsarbetare

Ordförande : Christer Arvidsson 0702-452607 christer.arvidsson57@telia.com

Sekreterare : Eva Lindhe 0725-188534 lindhegarden@telia.com     

Kassör : Ulla Sylvan Östlund 0733-698901 usylvan@hotmail.se

Ledamot : Roland Troedsson 0702-471018 roland.troedsson@yahoo.se

Ledamot : Maj-Lis Svensson 044-70306 eller 0708-856166 majlis.275@hotmail.com

Ledamot : Ulla-Britt Fristedt ulla-britt.fristedt@comhem.se

Ledamot : Helena Hansson

Webbansvarig : Christer Arvidsson   0702-452607 christer.arvidsson57@telia.com

Bli medlem

Medlemsavgiften är 150:-/år där även en försäkring ingår. Vill du ha en extra försäkring där rättsskydd för förmögenhetsskada ingår så läs mer om villkoren på www.rfs.se, kostnaden för denna försäkring är 130:-/år.

Bankgiro: 5493-9855

Anmäl om du kommer att delta på medlemsmötet en vecka i förväg.

Känner du någon som har uppdrag som god man eller förvaltare inom Kristianstad Kommun och som ännu inte är medlem i föreningen?

Bjud gärna med henne/honom till en av våra träffar för att ge möjlighet till att själv bilda sig en uppfattning om medlemsskapets värde.

Är du intresserad av styrelsearbete? Eller har du förslag på vad just du vill att vi ska ta upp på våra träffar, kontakta då ordföranden, Christer Arvidsson.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.