Kristianstad god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Kristianstad god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Kristianstad: Medlemsmöte

Tid 2018-04-11 klockan 18:00 - 20:00
Plats Kristitanstad, Nya Rådhuset
Ansvarig Kristianstads Frivilliga samhällsarbetare

Onsdagen den 11 april kl. 18.00 på Nya Rådhuset.

 

Information kring kontaktperson, Eva Ståhl, Kristianstad kommun.

Information kring lagstiftningen LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.