Förvaltar- och godmansföreningen i Helsingborg en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Förvaltar- och godmansföreningen i Helsingborg

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Vår styrelse består av:

 

Ordförande
Eva Ingers
070-3434654
evaingers@gmail.com
 
 
Sekreterare
Anna-Lena Nilsson
0768-698256
anna.lena.nilsson@hotmail.com
 
 
Vice ordförande
Lars-Göran Borgquist
0727-452945
persson8@gmail.com
 
 
Kassör
Göran Burestedt
0708-694701
blenda24burestedt@gmail.com
 
 
Ledamot
Harald Svedberg
0723-987823
harald8@telia.com

 

Valberedningen:

Kjell-Otto Nelson
tel. 042-204771
e-post: k-o.nelson@outlook.com

Marianne Klittvall
tel. 042-136633, 0708-854492
e-post: motilia2tr@gmail.com 

Marika Tenshult
tel. 0739-550699
e-post: tenipa@hotmail.com