Förvaltar- och godmansföreningen i Helsingborg en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Förvaltar- och godmansföreningen i Helsingborg

Människor till stöd för andra

Medlemsmöte

             

Minnesanteckningar medlemsmöte FGF Helsingborg.

 

  • Eva hälsar alla välkomna och presenterar våra två gäster, Gunilla Sundblad som är förbundssekreterare från RFS samt Per Bagge från Lunds frivilliga samhällsarbetare.

 

  • Gunilla berättar om deras arbete på förbundet.

 

Förbundet fyller 50 år 2018.

Som medlem får man medlemsbladet hem i brevlådan 4 gånger/år, vi man ha medlemsbladet på mail så ska man kontakta förbundet och lämna sin mailadress.

Man kan läsa om försäkringen på deras hemsida.

De arbetar mot alla frivilligorganisationer ex. stödfamiljer, lekmannaövervakare, besöksgrupper på häktet, goda män, särskilt förordnad vårdnadshavare osv.  

De samarbetar med många olika myndigheter och andra organisationer och av en del av dessa får man ekonomiskt stöd.

De har fått mycket positiv respons på boken rollkoll och de håller just nu på att ta fram en metodbok som ska heta MIN RÄTT-DIN ROLL och denna bok kommer rikta sig till goda män till ensamkommande barn.

Det finns 3 personer som arbetar mot goda män/förvaltare på förbundet och har man frågor om någonting så är det bara att kontakta förbundet.

Gå gärna in på deras hemsida och läsa om RFS syfte och mål.

RFS vill gärna att alla FGF byter namn till frivilliga samhällsarbetare, detta för att de ska kunna utveckla förbundet och att kunna jobba mot alla föreningar. De bidrag som förbundet får är ”öromärkta” till föreningar som arbetar mot alla samhällsarbetare.

Dock är det inget krav för FGF att göra namnbytet som det har varit tidigare.

  • Per informerar hur det gick till när de gjorde sitt namnbyte från FGF Lund till Lunds frivilliga samhällsarbetare.