Bli medlem - RFS
Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare

Helsingborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bli medlem

Hos oss blir du medlem genom att sätta in 300 kr på
postgiro 489 93 15 - 8. 

Skriv ditt namn och personnr, de första sex siffrorna. Personnumret behöver vi för försäkringen. 

... men vi vill också gärna ha din

- adress
- telefonnr
- e-postadress (hit skickar vi kallelser till våra möten eller annan information som kan vara bra att ha).

Du skickar dessa uppgifter till vår e-postadress; fgfhelsingborg@hotmail.se eller så kontaktar du vår ordförande, Eva Ingers. 

Om medlemsregistret: När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.

Avgiftsperioden är 1/1 - 31/12. 

Väl mött i vår förening!