Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Studiecirkel lekmannaövervakare

Tid 2018-02-22 klockan 17:00 - 20:30
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Studiecirkel för lekmannaövervakare och anstalts/häktesbesökare (sex torsdagar).

Anmälan till ABF 031-774 31 10  www.abf.se/goteborg