Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Studiebesök

Tid 2018-04-10 klockan 15:00 - 17:00
Plats Djurgårdsgatan 30, Spelets hus
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Föreningen 26/3 startades på Högsboanstalten och har egen lokal sedan 2017, där träffas före detta interner, deras anhöriga, vänner för social gemenskap, aktiviteter som gör att man mår bra.

Anmälan till Birgitta Ljungholm Mobil: 070-239 40 79, mail: anmalan@gbgfs.se