Göteborgs frivilliga samhällsarbetare en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Göteborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Göteborg: Föreläsning

Tid 2018-09-24 klockan 18:00 - 20:30
Plats GFS lokal på Kungsladugårdsgatan 5
Ansvarig Styrelsen Göteborgs FS

Tema Migrationsverkets uppdrag, anläggningsboende, förvar m.m

Elisabet Hilding Awla sedan 2016 Röda Korsets verksamhetsutvecklare inom mottagande och etablering, Elisabet har också 30 års erfarenhet av arbete på Migrationsverkets olika enheter

Anmälan till Gunilla Wahlbom mobil: 076 890 89 87, mail: anmalan@gbgfs.se