Umeå frivilliga samhällsarbetare

Umeå frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Bli medlem

Välkommen som medlem i Umeå Frivilliga Samhällsarbetare, UFS. Årsavgiften för 2014 är 100 kr. Medlem blir du genom att betala in beloppet till postgiro 27 78 49-6 "Umeå Frivilliga Samhällsarbetare".  Ange namn och kontaktuppgifter.  

Som medlem i UFS blir du automatiskt medlem i Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS). Du får riksförbundets nyhetsbrev som sänds ut per post fyra gånger per år. Om du uppgett din mejladress till föreningen får du även den digitala versionen av nyhetsbrevet. Som medlem kan du också få rådgivning av RFS ombudsmän. Du kan också ta del av de kurser och konferenser som vi i föreningen arrangerar.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och RFS medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.

Försäkring

Alla medlemmar omfattas av en olycksfalls- och krisförsäkring. Läs mer om försäkringen på RFS hemsida.