Pite Älvdals godmans- och förvaltarförening

Pite Älvdals godmans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Välkommen att kontakat oss i styrelsen!

Inger  Rönnqvist, ordförande
ingron@telia.com          

Elaine Blomqvist, vice ordförande        
smejob45@lulea.st               
 

Ulla-Britt Risberg, kassör          
ub.risberg@telia.com

Catrin Öhman, sekreterare                    
katrine1951@hotmail.com

Leif Bergstedt, ledamot                
leffebergstedt@gmail.com