Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kortfattad info från verksamheten.

2017-11-28
Lennart Svartvik död.

Vår ordförande Lennart Svartvik avled tisdagen den 28 november 2017, 81 år gammal.
Lennart startade vår förening, som då hette Östra Skaraborgs godmansförening, för 15 år sedan. Han har varit ordförande fram till sin död. Han har lagt ner mycket arbete både på föreningen och i sina uppdrag som god man och förvaltare. Lennart hade ett genuint intresse för människor och särskilt de som behövde hjälp och stöd av olika anledningar. Han tvekade aldrig att ställa upp och hjälpa.
Lennart kände sig trött den sista tiden och hade tankar på att avgå som ordförande i föreningen vid nästa årsmöte maj 2018.
Vi tänker med tacksamhet på Lennart och hans livsgärning. Våra tankar går också till hustrun Inger, som under de sista åren varit ett ovärderligt stöd för honom.

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare
Styrelsen

Höstmötet 2017-11-08

Resumé från föreningens höstmöte den 8/11 2017 i Stadshuset, Skövde.

Ämnena för kvällen var skiftande. Det var framtidsfullmakter, en ny lagstiftning från 2017-07-01. Ett mellanting mellan en vanlig fullmakt och ett godmanskap. Ännu finns ingen erfarenhet av något praktiskt utförande. Dels är lagstiftningen ny, samt det faktum att fullmakten blir gällande först då fullmaktsgivaren drabbas av sjukdom eller liknande.
Mentorverksamheten diskuterades. Uppenbarligen finns ett stort behov av insatser från den grupp av mentorer som är utsedda. Bl.a. framkom att ÖIS har en avvaktande hållning vid tillsättande av mentorer till nya ställföreträdare. Detta upplevs som frustrerande då det inte är kommunicerat för alla att det finns stöd att söka genom en mentor.
Slutligen diskuterades ersättningsfrågor m.m. för gode män för ensamkommande samt frågor rörande ansvarsfördelning mellan Tingsrätten och ÖIS.

Medverkande var: Xavier Galabert och Henrik Malmsjö från ÖIS samt Ulla-Britt Hagström, Överförmyndare i Skövde kommun.

Som vanligt avslutades mötet med en kaffestund.

_____________________________________________________

Medlemsinformation, 2017-09-21

Nu börjar höstens verksamhet inom ÖSFS.

Verksamhetsgruppen som ansvarar för mötesverksamhet har meddelat att höstmötet äger rum den 8/11. Mer information om programpunkt m.m. kommer senare.

Våra studiecirklar påbörjar nu höstterminen.
Kvällsgruppen startar den 10/10 och förmiddagsgruppen den 18/10.
Alla tider och klockslag hittar ni under "Kalender".
Cirkelledare är Bert-Ola Karlsson (kvällsgruppen) och Ulf Johansson (förmiddagsgruppen).
Nya deltagare är välkomna, maila till bert-ola.k@tele2.se eller ulf.nilla@telia.com

Vi har haft en mycket positiv utveckling av medlemsantalet i föreningen under det senaste året. 
Styrelsen uttrycker sin stora glädje och hälsar alla nya medlemmar varmt välkomna.

Sedan kan vi redan nu avslöja att 2018 blir ett jubileumsår. Vår förening fyller 15 år och riksförbundet RFS fyller 50 år. Detta kommer att firas på många sätt.

Slutligen motser vi tacksamt idéer och förslag från er medlemmar till programpunkter på våra medlemsmöten och utbildningar m.m. Maila dina synpunkter till bert-ola.k@tele2.se

_________________________________________________

Regionmöte i Göteborg, 2017-09-10

Vi var representerade på regionträffen i Göteborg som arrangerades av riksförbundet RFS.
Det var en sammankomst för styrelseledamöter i västsveriges föreningar.
Ämnen som diskuterades under dagen var:

 - utmaningar för föreningen gällande medlemsfrågor
 - ökad medlemsnytta
 - hur kan man informera
 - föryngring av medlemskåren
 - finansiering

Många och viktiga frågor - här vill vi gärna ha dina förslag och synpunkter.
Hör av dej, gärna via mail, till någon i styrelsen, se "kontakta oss"

________________________________________________

Årsmötet, 2017-05-10

Den nya styrelsen, som valdes på årsmötet den 10/5 2017, har nu haft konstituerande styrelsemöte och utsett följande funktionärer till nästa årsmöte:

Ordförande, Lennart Svartvik
Kassör, Tommy Tingvall  
Sekreterare, Ulf Johansson
Vice ordförande, Tommy Hoff 
Ledamöter och verksamhetsansvariga:   Bert-Ola Karlsson
                                                           Margaretha Ohlin 
                                                           Olle Wendt

Ersättare som valdes på årsmötet:
Gunilla K Löfvenborg, Leif Johansson, Christina Boodh Jonsson.

Studiecirkelansvariga:
Bert-Ola Karlsson,    kvällstid  18:00 - 20:15    
Ulf Johansson,         dagtid     09:45 - 12:00

Kontaktuppgifter hittar ni under rubriken "Kontakta oss". Vi kommer att lägga ut protokollet från årsmötet under rubriken "Dokument" så fort det är påskrivet och justerat.        

________________________________________________

Vintermöte, 2017-02-08

Något som berör alla ställföreträdare är, att för våra huvudmäns räkning, ansöka om fondmedel. Råd och tips på hur vi bör hantera dessa ansökningar fick vi den här kvällen. Det var Lennart Lewerin och Mats Nilsson från Renströms / Settergrens stiftelser som var inbjudna. De presenterade vilka regler som gäller för nämnda stiftelser samt vilken lagstiftning som omgärdar deras verksamhet.

Drygt 30 medlemmar hade hörsammat kallelsen, vilket visar att det var ett populärt ämne. Som vanligt avslutade vi kvällen med kaffe och smörgås.

_______________________________________________

Höstmöte, 2016-11-09

Programpunkten denna kväll var kommunens anhörigstöd. Från Skövde kommun hade vi inbjudit Elisabet Isaksson och Marita Larsson. De är verksamma inom sektorn "Vård och Omsorg".
För många av oss var detta ett okänt område, men för en del av våra huvudmän har detta en viktig funktion att fylla.
Efter den intressanta föreläsningen samlades vi för att fika och fortsätta med informella samtal.

_______________________________________________

Årsmöte, 2016-05-11

Föreningen höll sitt ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2015. Cirka 30 medlemmar hade (trots det fina vårvädret) infunnit sej till kvällens program. Förutom årsmötesförhandlingar fick vi lyssna till ett intressant och lärorikt föredrag om förvärvade hjärnskador. Det var läkaren Agnes Ronneler och arbetsterapeut Eva Svensson som delade med sej av sina kunskaper och erfarenheter.
Kontaktuppgifter, se nedan.

Efter föredraget serverades kaffe och smörgås, varefter själva årsmötesförhandlingarna genomfördes. Ordförande Lennart Svartvik tackade alla medlemmar som närvarade på årsmötet. Protokoll kommer att läggas ut under rubriken "Dokument" så fort det är justerat.

____________________________________________________________

Kontaktuppgifter till Habilitering, Skövde

Adress:     Skaraborgsgatan 19A,  telefon 0500-499880

Kontaktpersoner till öppenvårdsteam, förvärvade hjärnskador:
Agnes Ronneler, läkare     0500-432351
Katarina Widebrant, kurator     0500-499893
Eva Svensson, arbetsterapeut   0550-499881
Här kan ni även komma i kontakt med logoped, sjukgymnast, specialpedagog och psykolog.

_______________________________________________

Mediabevakning av överförmyndare och gode män & förvaltare (2016-04-26)

De senaste dagarna har stor uppmärksamhet i media riktats mot gode män och förvaltare som gör sig skyldiga till trolöshet mot huvudman.

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) har reagerat och gått ut med ett pressmeddelande.
Läs texten från Agneta Zedell, förbundsordförande i riksförbundet, www.rfs.se/debatt_opinion eller klicka på länken "Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare" här uppe till höger. Där finns även en länk "SVT granskar överförmyndare"

SPF Seniorerna har också presenterat flera inlägg i denna fråga. Läs mer på www.senioren.se/nyheter

___________________________________________________________________

Vintermöte

Föreningen hade ett välbesökt vintermöte 2016-02-03 på Stadshuset i Skövde. Cirka 30 medlemmar hälsades välkomna av ordförande Lennart Svartvik. 

Temat för kvällen var aktuellt i högsta grad. Det handlade nämligen om årsräkningar, som ska vara inlämnade senast 2016-03-01. Karin Beale och Ulrika Johansson Benjamin från Överförmyndare i samverkan samt Ulla-Britt Hagström, överförmyndare i Skövde kommun, gav svar på de frågor som alla hade möjlighet att ställa till panelen. Mycket uppskattat av alla och förhoppningsvis kommer vi att undvika de vanligaste felen i våra årsräkningar i fortsättningen.

Som vanligt avslutade vi kvällen med kaffe och smörgås. 

____________________________________________________________