Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kontakta oss

Du är alltid välkommen att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.
Vi försöker återkoppla så fort vi har möjlighet.

Vid vårt årsmöte 2018-05-08 valdes följande funktionärer:

Ordförande  Bert-Ola Karlsson   0767 133373   bert-ola.k@tele2.se

Vice ordf.   Tommy Hoff            0731 400893   tommy_hoff@yahoo.se

Kassör       Tommy Tingvall      0730 368545   tommy.tingvall@telia.com

Sekr.         Ulf Johansson         0705 173561   ulf.nilla@telia.com

Verksamhetsansvariga:

                   Lars Lundberg        0703 901648     farjestad2@gmail.com

                   Margartha Ohlin     0703 960937     margaretha@ohlin.eu

                  Olle Wendt              0706 979151     owen1spf@gmail.com 


Styrelseersättare:   

   Guilla Knutsson Löfvenborg, Leif Johansson, Christina Boodh Jonsson.


Valberedning:
   Stig Hallander, Kerstin Tingvall, Christer Cunow.
  

Revisorer:
   Billy Stridh, Håkan Larsson.
   Sigvard Persson (ersättare).

Ombud till RFS årsstämma 2019:
   Ulf Johansson.
   Bert-Ola Karlsson (ersättare)