Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skövde: Studiecirkel

Tid 2018-01-30 klockan 18:00 - 20:15
Plats Vuxenskolan, Skövde
Ansvarig Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Ordinarie studiecirkel för gode män och förvaltare.

Vi kommer att ägna kvällen åt redovisning. Aktuellt med tanke på årsäkningar som ska vara klara senast den 1/3 2018. Tommy Tingvall och Tommy Hoff visar ett heltäckande redovisningsprogram.
Vi ska också titta på vad som händer med redovisning av huvudmän i Skara kommun. De flyttas som bekant till Överförmyndare Västra Skaraborg, med kontor i Lidköping.

Sedan blir det givetvis tid för alla att framföra sina synpunkter och erfarenheter.

 VÄLKOMNA