Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Skövde: Studiecirkel

Tid 2018-02-27 klockan 18:00 - 20:15
Plats Vuxenskolan, Skövde
Ansvarig Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Ordinarie studiecirkel för gode män och förvaltare.

Föredragshållare eller specialämne är ännu ej fastställt.
Som vanligt blir det genomgång av olika problem som uppkommer i utövandet av våra uppdrag som god man eller förvaltare.
Alla får framföra sina synpunkter och erfarenheter.

VÄLKOMNA