ÖSFS: Årsmöte - RFS
Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Östra Skaraborgs frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

ÖSFS: Årsmöte

Tid 2018-05-08 klockan 18:30 - 20:30
Plats Stadshuset, Skövde
Ansvarig ÖSFS, Styrelsen

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE

Tid     2018-05-08 klockan 18:30
Plats  Skövde Stadshus

Årsmötesförhandlingar enligt stadgarna.
Bl.a. kommer ny ordförande att väljas efter Lennart Svartvik, som avled den 28 november 2017.

Som gästföreläsare har vi inbjudit ett team från Socialpsykiatrin inom Skövde kommun. 
De är en grupp på 6 personer som arbetar som case manager.
Fokus i deras verksamhet är brukaren och dennes förutsättningar till en anpassning mot en upprättad målsättning. Detta är en arbetsmetod som funnits i 8 år.

Kaffe/te med smörgås kommer att serveras utan kostnad.

Anmälan till Tommy Tingvall senast den 4/5 2018, tel 0730 368545,  ostraskbg@gmail.com

VÄLKOMNA / styrelsen