Malmö Frivilliga Samhällsarbetare

Malmö frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Malmö: Medlemsmöte

Tid 2018-03-21 klockan 18:00 - 20:00
Plats Fänriksgatan 1 Plan 1 sal Fänrik 6
Ansvarig Malmö Frivilliga samhällsarbetare

Plats: Överförmyndaren, Fänriksgatan 1, Plan 1, Sal Fänriks 6.

Vi får besök av chefen för avdelningen för Överförmyndare- ärende, Anders Orinius och en handläggare som svarar på frågor.

Frågorna till Överförmyndaren vill vi ha skickade på mail tillsammans med anmälningen eller att ni lämnar in frågorna skriftligt vid ankomst till mötet. För att hålla ett strukturerat möte är det nödvändigt att vi får frågorna skriftligt.

Vi bjuder på lättare förtäring.

Vi behöver 3 st intresserade till valberedningen. Anmäl gärna ditt intresse vid anmälan till Margareta.

Sista anmälningsdag 2018-03-10 till margareta23@live.se.

Om du anmält dig och fått förhinder MÅSTE du anmäla detta till margareta23@live.se

Välkomna!