Malmö Frivilliga Samhällsarbetare

Malmö frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Välkommen till Malmö Frivilliga samhällsarbetare

Malmö Frivilliga Samhällsarbetare är en opolitisk obunden intresseförening.

Föreningen hette tidigare God Mans- och Förvaltarföreningen i Malmö, men 2017 ändrade vi namn och öppnade samtidigt upp föreningen för fler grupper.

Föreningen organiserar frivilliga samhällsarbetare som:

Gode Män, Förvaltare, Kontaktpersoner och Kontaktfamiljer, Särskilda vårdnadshavare, Gode Män för ensamkommande samt Lekmannaövervakare.

Föreningen ska stödja medlemmar i deras uppdrag.

Föreningen ska erbjuda medlemmar gemenskap, information och utbyte av erfarenheter

Föreningen ska medverka till samarbete med Överförmyndarnämnden, kommunen samt andra aktörer

Föreningen är ansluten till Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS.

Genom att vara medlem i vår förening får du:

  • En olycksfall/krisförsäkring.
  • En ansvarsförsäkring( gäller enbart Gode Män och Förvaltare) som ger dig rättsskydd och skydd vid förmögenhetsskada, för mer information läs mer på RFS hemsida. Försäkringarna är inkluderade i vår förenings medlemsavgift.
  • RFS nyhetsbrev fyra gånger per år, per post och mejl.
  • Rådgivning av RFS ombudsmän om du har frågor kring ditt uppdrag.

Bli medlem:

Medlemsavgiften är 300 kronor per år för Gode Män och Förvaltare och inkluderar då ansvarsförsäkringen. För övriga är medlemsavgiften 170 kronor per år.

Avgiften betalas in  på

Bankgiro 814-6656

Uppge ditt namn, typ av uppdrag du har, adress, telefonnummer och mailadress. Gode Män och förvaltare måste även uppge personnummer för att ansvarsförsäkringen ska vara giltig.

Om du inte får plats med alla uppgifterna, skicka ett mail till kassören med dem.

Om medlemsregistret

När du registrerar dig som medlem sparas personuppgifterna i lokalföreningens och Riksförbundet frivilliga samhällsarbetares, RFS, medlemsregister och du accepterar att dina uppgifter registreras. Personuppgifterna används enbart till medlemshantering och informationsutskick. Medlemsregistret hanteras både av registeransvariga personer i respektive lokalförening samt av RFS. Läs mer om medlemsregistret.