Hallands god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Hallands god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Kalender

Halland: Caféträff i Varberg 2018-10-01 klockan 14:00 - 16:00
Halland: Caféträff i Falkenberg 2018-10-02 klockan 14:30 - 16:30
Halland: Cafémöte Laholm 2018-10-16 klockan 15:00 - 17:00
Halland: Temamöte Halmstad/Hylte 2018-10-23 klockan 18:30 - 20:30
Halland: Styrelsemöte 2018-10-30 klockan 09:30 - 12:00
Halland: Tematräff i Falkenberg 2018-11-08 klockan 18:00 - 20:00
Halland: Caféträff i Varberg 2018-11-12 klockan 14:00 - 16:00
Halland: Cafémöte Laholm 2018-11-13 klockan 15:00 - 17:00