Hallands god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Hallands god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Kalender

Halland: Caféträff i Varberg 2018-02-05 klockan 14:00 - 16:00
Halland: Cafémöte Laholm 2018-02-06 klockan 15:00 - 17:00
Halland: Caféträff i Falkenberg 2018-02-13 klockan 15:00 - 17:00
Halland: Cafémöte Laholm 2018-03-06 klockan 15:00 - 17:00
Halland: Temamöte Varberg 2018-03-15 klockan 18:30 - 20:30
Halland: Caféträff i Varberg 2018-04-09 klockan 14:00 - 16:00
Halland: Temamöte Halmstad/Hylte 2018-04-11 klockan 18:30 - 20:30