Hallands godmans- och förvaltarförening - RFS
Hallands god mans- och förvaltarförening en förening inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Hallands god mans- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Hallands godmans- och förvaltarförening

 

Verksamhetsområde:

Föreningen är verksam inom Laholms, Halmstads, Hylte, Falkenbergs och Varbergs kommuner. 


Övergripande mål

Föreningens övergripande mål är att alla gode män och förvaltare inom verksamhetsområdet ska känna till föreningen. Trovärdigheten för föreningen ska vara stor hos såväl medlemmar som myndigheter. Medlemmar i föreningen ska känna delaktighet och uppleva att man har nytta av att vara medlem i Hallands god mans- och förvaltarförening (HGF). 

Detta kommer vi att arbeta med 2017-2018

  • Stödja medlemmar i deras uppdrag
  • Ge medlemmarna tillfällen till erfarenhetsutbyte
  • Informera andra organisationer, myndigheter och politiska företrädare om vårt och våra medlemmars arbete
  • Verka som kontaktorgan i gemensamma frågor och skapa kontakt med andra uppdragsområden inom frivilligsektorn 

Verksamhetsberättelse 2017
 

Ladda ner föreningens årsmötesprotokoll 2018 som pdf

Ladda ner föreningens verksamhetsplan 2017-2018 som pdf

Ladda ner föreningens stadgar som pdf