Arvika Eda godman- och förvaltarförening

Arvika Eda godman- och förvaltarförening

Människor till stöd för andra

Kontakta oss


Anders Söderström, ordförande

070-5278661 anders.soderstrom@arvika.se

Rose-Marie Remnevik, sekreterare
070-288 86 92, rosa@remnevik.com

Tommy Carlsson, kassör
070-326 07 89, tommy.arvika@telia.com

Lars Jansson, vice ordförande
070-547 74 37, janssonlarse@hotmail.com

Gert Raiml, ledamot
070-3056930, gert@aegmf.se

Mejladress till föreningen: kontakt@aegmf.se

Tommy Carlsson handhar försäkringar. Frågor om dataprogrammen PC-ställföreträdaren och God Man redovisning besvaras av Tommy Carlsson och Rose-Marie Remnevik.