RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fler nyheter

Riksförbundet firar 50 år!

Är 2018 är RFS jubileumsår. Förbundets grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 i år! Under året kommer vi lyfta fram ett axplock av det som förbundet åstadkommit. Vi blickar också framåt på kommande 50 år av frivilligt samhällsarbete.
Riksförbundet firar 50 år!

Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen.
Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

Sökes: Ombudsman för frivilliga samhällsarbetare

RFS söker nu en jurist till tjänsten som ombudsman med huvudfokus på gode män, förvaltare och gode män till ensamkommande barn. I tjänsten ingår också att arbeta med projektet Min rätt – Din roll.
Sökes: Ombudsman för frivilliga samhällsarbetare

Kommentar till Brå:s rapport

Brå lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget.
Kommentar till Brå:s rapport

Kommentar till Riksrevisionens rapport

14 december kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda gode män och förvaltare.
Kommentar till Riksrevisionens rapport

God jul och gott nytt år!

God jul och Gott nytt år önskas alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter! Hoppas ni alla får en välförtjänt vila. RFS kansli ser fram emot nya gemensamma insatser 2018.
God jul och gott nytt år!

Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

I går fick en notis med faktafel om gode män stor spridning i media. Och Svt:s senaste inslag om gode män bidrar tyvärr till att misstänkliggöra alla gode män. RFS vill förtydliga vad uppdraget god man innebär samt nyansera bilden.
Pressmeddelande: Felaktigheter i rapportering om gode män

Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018

Missa inte RFS jubileumskonferens 5 till 6 maj 2018 i Stockholm! Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Varje förening som är medlem i RFS kan sända två representanter.
Anmälan till RFS jubileumskonferens och årsmöte 2018

Dags att nominera

Den 6 maj hålls RFS årsmöte i Stockholm. Nu är det dags att hjälpa valberedningen med att finna bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag. – Om du är intresserad, ta chansen och anmäl ditt intresse till din förening, säger Göran Svärd, valberedningens sammankallande.
Dags att nominera

Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Regeringen föreslår att fler ensamkommande barn ska få möjlighet till uppehållstillstånd för att fullfölja studier. RFS efterlyser ett resonemang kring vilket stöd ungdomarna behöver för att klara studier och etablera sig på arbetsmarknaden, samt anser att de som fyllt 18 år ska erbjudas stöd av en kontaktperson enligt SoL, socialtjänstlagen.
Pressmeddelande: Kontaktperson för ensamkommande barn

Försäkra dig som god man!

– Ett felaktigt beslut eller en bortglömd faktura kan få stora konsekvenser om gode mannen eller förvaltaren anses ha varit försumlig, berättar Stefan Ehn, RFS försäkringsmäklare. RFS ansvarsförsäkring för gode män och förvaltare skyddar dig som råkar göra ett misstag i uppdraget.
Försäkra dig som god man!

"Att driva föreningen ger glädje"

Värdet med föreningen för mig är att jag får träffa andra, höra om andras bekymmer och glädjeämnen, berättar Ingrid H Amrén, ordförande och en av grundarna för nya föreningen Västra Gästriklands frivilliga samhällsarbetare.
"Att driva föreningen ger glädje"

Slit som gav resultat

Under flera år kämpade Lunds frivilliga samhällsarbetare för att skapa dialog med kommunen. Idag blir de lyssnade på och är med och driver på utvecklingen i kommunen.
Slit som gav resultat

Förening ger kunskapspåfyllning

I Göteborg finns en lång tradition av samarbete mellan frivård och förening. Frivårdsinspektör Greger Österdahl berättar om samarbete och vad det ger - både för lekmannaövervakare och frivård.
Förening ger kunskapspåfyllning

"En välfungerande förening fördel för alla"

RFS önskar att alla myndigheter som ansvarar för frivilliga samhällsarbetare ser värdet av en förening. Här berättar Jenny Dunberg vid överförmyndaren och två andra tjänstepersoner om varför de tycker det är viktigt med samarbete.
"En välfungerande förening fördel för alla"

Gemensam röst starkare

RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jenny Ögren, förbundssordförande, skriver i sin ledare om värdet av föreningen och RFS som röstbärare.
Gemensam röst starkare

"Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18"

För ensamkommande unga försvinner stödet från god man när de blir myndiga. I en debattartikel i Socialpolitik påtalar RFS behovet av att erbjuda dessa unga vuxna stöd av en kontaktperson.
"Erbjud kontaktperson när ensamkommande fyller 18"

RFS yttrar sig om villkorlig frigivning

RFS har lämnat ett yttrande om utredningen kring villkorlig frigivning till Justitiedepartementet. RFS vill att det tydliggörs att lekmannaövervakare ska tillsättas vid övervakning samt att besöksgruppsverksamhet och Visionsrummet utvecklas för att underlätta klienternas återanpassningen till samhället.
RFS yttrar sig om villkorlig frigivning

RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder

RFS har yttrat sig över förslaget kring nya ungdomspåföljder, Ds 2017:25. RFS lyfter fram värdet av lekmannamedverkan och behovet av stöd till de frivilliga. RFS saknar dock ordentligt resonemang om hur påföljderna ska fungera för unga som saknar ordnade hemförhållanden samt vilket organisation som skulle krävas för förslagen.
RFS yttrar sig om nya ungdomspåföljder

Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

Just nu berörs flertalet gode män till ensamkommande barn av sänkta arvoden. RFS vänder sig emot att arvoden sänks under pågående uppdrag och tror att stat och kommun missar dess symboliska värde.
Pressmeddelande: Arvoden ska vara förutsägbara

Konferens för besöksgruppsansvariga

Den 11-12 november är det dags för RFS årliga besöksgruppskonferens i Södertälje. Denna gång med tema medborgarinsyn. Är du ansvarig för en besöksgrupp? Välkommen att anmäla dig!
Konferens för besöksgruppsansvariga