RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fler nyheter

Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!

Vill du bidra till att intagna i häkte och anstalt blir bättre rustade innan frigivning? Är du bekant med studiecirklar eller vill du lära dig det? Kanske kan RFS cirkelledarutbildning Vardagsekonomi vara något för dig!
Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!

RFS får statsbidrag från Delmos

RFS har beviljats statsbidrag från Delmos för att i pilotkommunen Borlänge kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation. - Glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
RFS får statsbidrag från Delmos

Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Ingrid H Amrén är ny medlem i godmanspanelen. Hon kommer bevaka frågor som rör uppdraget god man för ensamkommande barn i RFS forum. Ta chansen och diskutera frågor som rör ditt godmansuppdrag eller nyheter på området här!
Ny kraft ger svar i RFS godmansforum

Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

”I början vet man inte vem som ska göra vad, alla säger att man ska fråga någon annan”, säger en 16-årig pojke som kommit till Sverige utan sina föräldrar. Nu finns två skrifter som kan bidra till att förtydliga rollfördelningen mellan olika aktörer kring ensamkommande barn.
Nu är Min rätt - Din rolls skrifter klara

Läs RFS jubileumsskrift!

I samband med RFS 50-årsdag 4 maj 2018 lanserades en jubileumsskrift. Skriften ger både en historisk tillbakablick och är framåtsyftande. Ladda ner eller beställ skriften här.
Läs RFS jubileumsskrift!

Seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen

I år fokuserar RFS seminarium i Almedalen på lekmannaövervakare. Hur viktig är den demokratiska aspekten av dessa frivilliguppdrag? Hur kan resursen utvecklas för att stärka individens nätverk och tilltro till samhället?
Seminarium om lekmannaövervakare i Almedalen

Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!

RFS kansli är sommarstängt under vecka 26 - 32. Under denna period är kansliet periodvis bemannat. Alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter önskas en riktigt skön sommar!
Sommarhälsning till frivilliga samhällsarbetare!

Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen

Arvsfondsprojektet Min rätt - Din roll finns på plats i Almedalen för att samtal om rollen god man för ensamkommande barn. Träffa projektledarna Elin Molander och Sini Teng på Barnrättstorget 2 juli och samtala om rollen som god man.
Samtal om rollen som god man för ensamkommande - Almedalen

Röster om RFS framtid

Den 4 maj firade RFS förbundsstyrelse och kansli RFS 50-årsdag med mingel med samarbetsmyndigheter och organisationer. Här berättar några av deltagarna om hur de ser på RFS roll i framtiden.
Röster om RFS framtid

Ny förbundsstyrelse vald för RFS

Den 6 maj hade RFS årsmöte i Stockholm och ny förbundsstyrelse valdes. Tre nya personer valdes in i styrelsen.
Ny förbundsstyrelse vald för RFS

RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet

RFS talade vid en offentlig utfrågning i civilutskottet den 3 maj kring rapporten Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare. RFS tryckte på värdet av frivillighet och medborgarinsyn i uppdragen, samt att metoder för rekrytering, utbildning och stöd behöver professionaliseras.
RFS talade i civilutskottet om godmanssystemet

Vad tycker partierna?

Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.
Vad tycker partierna?

Tips om att rösta

Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
Tips om att rösta

”RFS lyfter lekmännens värde”

Kerstin Svenssons forskning visar att synen på frivilligarbete har haft sina toppar och dalar under åren. Hon tror själv på lekmannamedverkan och undrar vem som skulle föra lekmännens talan och lobba för verksamhetens värde om inte RFS fanns.
”RFS lyfter lekmännens värde”

Det räcker inte med vackra ord

För att förbundet ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering, skriver RFS ordförande i senaste ledaren. Det räcker inte med bara vackra ord från politiker om att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Nu är det upp till bevis.
Det räcker inte med vackra ord

RFS-vykort för rekrytering

Nu finns ett nytt vykort som kan användas för rekrytering vid mässor och liknande. Lokalföreningar inom RFS kan beställa vykortet i samband rekryteringskampanjer. I första hand tillsammans med de myndigheter som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag.
RFS-vykort för rekrytering

Ny folder om att bli medlem

Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom förbundets röst! Nu finns en ny folder om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Foldern kan beställas av lokalföreningar och av myndigheter för att delas ut till uppdragstagare.
Ny folder om att bli medlem