RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Fler nyheter

Vad tycker partierna?

Hur ser riksdagspartierna på de lagreglerade frivilliguppdragens framtid? Vad tycker de behöver göras för att frivilliguppdragen ska prioriteras? Läs de åtta partiernas svar på RFS frågor.
Vad tycker partierna?

Tips om att rösta

Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
Tips om att rösta

”RFS lyfter lekmännens värde”

Kerstin Svenssons forskning visar att synen på frivilligarbete har haft sina toppar och dalar under åren. Hon tror själv på lekmannamedverkan och undrar vem som skulle föra lekmännens talan och lobba för verksamhetens värde om inte RFS fanns.
”RFS lyfter lekmännens värde”

Det räcker inte med vackra ord

För att förbundet ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering, skriver RFS ordförande i senaste ledaren. Det räcker inte med bara vackra ord från politiker om att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Nu är det upp till bevis.
Det räcker inte med vackra ord

RFS-vykort för rekrytering

Nu finns ett nytt vykort som kan användas för rekrytering vid mässor och liknande. Lokalföreningar inom RFS kan beställa vykortet i samband rekryteringskampanjer. I första hand tillsammans med de myndigheter som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag.
RFS-vykort för rekrytering

Ny folder om att bli medlem

Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom förbundets röst! Nu finns en ny folder om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Foldern kan beställas av lokalföreningar och av myndigheter för att delas ut till uppdragstagare.
Ny folder om att bli medlem

Bli cirkelledare i vardagsekonomi!

RFS utvecklar just nu en studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt. Cirkeln består av tre till fyra tillfällen. I september 2018 planeras en pilotutbildning av cirkelledare i Stockholm.
Bli cirkelledare i vardagsekonomi!

Årtal lagreglerade frivilliguppdrag

Alla de frivilliguppdrag som RFS organiserar är reglerade i lag. 1918 skrevs det första frivilliguppdraget övervakare, vid villkorlig frigivning, in i lag. Tidslinjen visar när de olika uppdragen tillkom.
Årtal lagreglerade frivilliguppdrag

Program jubileumskonferens och årsmöte 2018

Nu är det preliminära programmet för RFS jubileumskonferens och årsmöte 5-6 maj i Stockholm klart. Förbundet firar 50 år och konferensen kommer bjuda på både historik och framåtblick. Sista anmälningsdag är 5 mars.
Program jubileumskonferens och årsmöte 2018

Ledare: Relevanta i 50 år till!

Jenny Ögren, förbundsordförande, skriver i sin ledare om den årliga rundringningen till föreningarna, moderniserat medlemskap och RFS 50-årsfirande. Hon kommenterar också beskedet om att RFS för andra året i rad fått nedskurna statsbidrag.
Ledare: Relevanta i 50 år till!

RFS bortprioriterat i statsbidrag

För andra året i rad har RFS statsbidrag skurits ned. Nu ifrågasätter RFS hur mycket myndigheter får detaljstyra statsbidragen. – Det glider emot att myndigheterna vill styra oss efter sina behov; att myndigheten blir beställare och organisationen utförare, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
RFS bortprioriterat i statsbidrag

Frivårdare i debatten

Den kraftiga minskningen av lekmannaövervakare inom kriminalvården har fått frivårdsinspektören Urban Sanfridson att reagera. – När lekmannaövervakare rationaliseras bort går den medmänskliga och sociala dimensionen av påföljden förlorad, säger han.
Frivårdare i debatten

”Förbundet är vårt språkrör”

Birgitta Ljungholm var bara 23 år när hon blev lekmannaövervakare första gången. I många år har hon verkat i sin lokalförening och RFS. Här berättar Birgitta om sin väg in föreningen och förbundets utveckling ur ett lokalt perspektiv.
”Förbundet är vårt språkrör”

RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

RFS har lämnat remissvar till Socialdepartementet angående kommunens skyldighet att informera om andra stödinsatser för personer som inte får assistansersättning från Försäkringskassan. RFS poängtera vikten av att se frivilliga samhällsarbetare som en resurs i strävan efter att människor ska få de insatser de har behov av.
RFS yttrar sig om kommunens informationsskyldighet enligt LSS

Riksförbundet firar 50 år!

År 2018 är RFS jubileumsår. Förbundets grundades 4 maj 1968 och fyller därmed 50 i år! Under året kommer vi lyfta fram ett axplock av det som förbundet åstadkommit. Vi blickar också framåt på kommande 50 år av frivilligt samhällsarbete.
Riksförbundet firar 50 år!

Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

I en debattartikel i Dagens samhälle skriver RFS att det krävs flertalet åtgärder för att öka rättssäkerheten – både för den som får stödet och för den gode mannen.
Debattartikel: "Alla har rätt till en kompetent god man"

Kommentar till Brå:s rapport

Brå lämnade 15 december en rapport angående Kriminalvårdens arbete med utslussning från anstalt. RFS saknar en genomlysning av hur Kriminalvårdens samarbete med civilsamhället ser ut i förhållande till uppdraget.
Kommentar till Brå:s rapport

Kommentar till Riksrevisionens rapport

14 december kom Riksrevisionens rapport om huruvida staten skapat förutsättningar för rättssäker tillsyn av gode män och överförmyndare. RFS instämmer i behovet av en utredning som ser över systemet i sin helhet, men anser inte att det ska leda till anställda gode män och förvaltare.
Kommentar till Riksrevisionens rapport