RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Debattinlägg: Ta tillvara engagemanget

2015-09-30 RFS gör ett debattinlägg angående det skriande behovet av gode män för ensamkommande barn. Ett ljus i mörkret kring den flyktingkatastrof som världen nu möter är att många människor visar en vilja att stödja en medmänniska. Nu gäller det också att ta hand om de frivilliga så de stannar kvar och kan göra bra insatser.
Debattinlägg: Ta tillvara engagemanget

Bildspel om RFS för föreningarna

2015-09-29 Det här är en presentation som är tänkt att användas av lokalföreningar inom RFS, till exempel för att informera om förbundet till medlemmarna eller vid möte med lokala myndigheter eller politiker.
Bildspel om RFS för föreningarna

Vikarierande ombudsman för god män och förvaltare samt projektassistent

2015-09-25 Vi söker nu en vikarierande ombudsman med inriktning på området gode män/förvaltare. I tjänsten ingår också att vara projektassistent. Projektet Rollkoll syftar till att förtydliga rollfördelningen mellan ställföreträdare och andra aktörer kring huvudmän med psykiska funktionsnedsättningar.
Vikarierande ombudsman för god män och förvaltare samt projektassistent

Prenumerera på RFS nyhetsbrev

2015-09-10 Prenumerera på RFS nya digitala nyhetsbrev! Läs om bemötande, gränsdragningar och andra utmaningar och glädjeämnen som du möter som frivillig samhällsarbetare. Även du som arbetar med lagreglerade frivilliguppdrag kan ha nytta av att få nya infallsvinklar i ämnet och ta del av omvärldnotiserna.
Prenumerera på RFS nyhetsbrev

Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män

2015-09-08 I början av året gav regeringen Länsstyrelsen i Dalarnas län i uppdrag att ta fram riktlinjer för utbildning av gode män och förvaltare. RFS ringde upp jurist Helle Bryn-Jensen som ansvarar för frågan.
Uppdrag: Riktlinjer för utbildning av gode män

OMVÄRLDSNOTISER

 • Friguiden är klar

  2015-09-24 Sajten Friguiden.se ska vägleda personer med adhd som fastnat i missbruk och kriminalitet.
  Friguiden är klar
 • Från väntrum till visionsrum

  2015-09-23 Kriminalvårdens tidning Omkrim ger i senaste numret tips på hur frivårdens väntrum på ett enkelt sätt kan omvandlas till ett visionsrum.
  Från väntrum till visionsrum
 • SKL: avskaffa lagen om god man för ensamkommande

  2015-09-22 SKL anser att lagen om god man för ensamkommande barn bör avskaffas.
  SKL: avskaffa lagen om god man för ensamkommande

Kalender

Göteborg: Studiebesök 2015-10-06 klockan 17:00 - 00:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2015-10-06 klockan 18:00 - 20:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2015-10-06 klockan 18:30 - 20:30
Västerås: Medlemsmöte 2015-10-08 klockan 15:00 - 16:30
RFS kansli arrangerar styrelseverkstad Luleå 2015-10-10 klockan 09:30 - 15:00