RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Värdegrunden är vår styrka

2015-03-27 Agneta Zedell, förbundsordförande, skriver i sin ledare om värdet av att RFS har brukaren, patienten, huvudmannen och klienten i centrum för allt arbete. "Det är alltför vanligt att organisationer är mera navelskådande, alltså inriktade på de egna förmånerna."
Värdegrunden är vår styrka

Öppet brev till överförmyndare om resor

2015-03-19 RFS har skickat ett öppet brev till kommunernas överförmyndare angående gode mäns resor i samband med ensamkommande barns asylprocess. RFS uppmanar alla kommuner att låta sina gode män för ensamkommande barn beställa resor via kommunens resebyrå.
Öppet brev till överförmyndare om resor

Kortfilm om Visionsrummet och RFS

2015-03-16 Se en kortfilm om Visionsrummet och RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Thomas Karlsson, visionsrumssamordnare, berättar om vad ett visionsrum är, hur det kom till och hur det fungerar.
Kortfilm om Visionsrummet och RFS

Rollkolls informationsmaterial klart

2015-03-10 Nu finns Rollkolls informationsmaterial att ladda ner digitalt och beställa. Ett av materialen riktar sig till dig som har eller funderar på att ansöka om god man eller förvaltare. Det andra materialet till de aktörer som finns kring personer som är i behov av insatsen god man.
Rollkolls informationsmaterial klart

Pressmeddelande: Vad ska en god man göra – och inte?

2015-03-02 Trenden i dag med en ökande äldre befolkning och personer med psykiska funktionsnedsättningar gör att behovet av hjälp från en god man eller förvaltare ökar. Nu har RFS tagit fram ett nytt informationsmaterial som reder ut vilken hjälp en god man och förvaltare ska ge – och vad de inte ska göra.
Pressmeddelande: Vad ska en god man göra – och inte?

OMVÄRLDSNOTISER

 • Domstol ger kvinna rätt till kontaktperson

  2015-03-26 Kammarrätten i Göteborg anser att en kvinna som är beviljad boende med särskild service och daglig verksamhet enligt LSS även har rätt till kontaktperson.
  Domstol ger kvinna rätt till kontaktperson
 • Få patienter i Östergötland har stödperson

  2015-03-24 Patientnämnden i region Östergötland har uppmärksammat är att nästan ingen patient som vårdas enligt LPT har en stödperson, skriver Norrköpings tidningar.
  Få patienter i Östergötland har stödperson
 • Färre döms till kontraktsvård

  2015-03-23 Allt färre som döms för brott får kontraktsvård istället för fängelse.
  Färre döms till kontraktsvård

Kalender

Hudiksvall: Årsmöte 2015-03-29 klockan 15:00 - 00:00
Göteborg: Årsmöte följt av temaföreläsning 2015-03-30 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Temaföreläsning 2015-03-31 klockan 18:00 - 00:00
Halland: Nätverksträff Laholm 2015-04-07 klockan 15:00 - 16:30