RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Konferens ger nya idéer och inspiration

Första helgen i november arrangerade RFS konferens för besökare på anstalt och häkte. På programmet fanns en psykolog och en sjuksköterska som föreläste om psykisk hälsa hos häktade och intagna, bla. Läs vad två av deltagarna tyckte.
Konferens ger nya idéer och inspiration

Satsa på frivilligkrafterna

Agneta Zedell, RFS ordförande, skriver i ledaren i kommande nyhetsbrev om varför förbundet inte tror på en professionalisering av gode män till ensamkommande barn. Det som behövs är en ökad satsning på frivilliga. Läs ledaren här.
Satsa på frivilligkrafterna

Samarbeta - för bättre rekrytering

Behovet av gode män för ensamkommande barn är nu på många håll i landet skriande stort. Här tipsar RFS om hur kommuner kan skapa bättre rekrytering och göra de lagreglerade frivilliguppdragen mer attraktiva.
Samarbeta - för bättre rekrytering

Pressmeddelande: Begränsa antalet uppdrag för gode män

Hur många uppdrag som gode män och förvaltare får åta sig bör regleras av varje överförmyndare, anser RFS. För att uppnå kvalitet i uppdragen är det rimligt med max tio uppdrag per god man/förvaltare och max tre uppdrag för gode män för ensamkommande barn.
Pressmeddelande: Begränsa antalet uppdrag för gode män

Cirkelledarutbildning för gode män till ensamkommande barn

Studieförbundet ABF och RFS har tagit fram ett utbildningsmaterial för studiecirklar om uppdraget god man till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare. I januari är det dags för första utbildningen för blivande studiecirkelledare.
Cirkelledarutbildning för gode män till ensamkommande barn

OMVÄRLDSNOTISER

Kalender

Solna Sundbyberg: Julmiddag 2015-11-30 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Temaföreläsning 2015-12-01 klockan 18:00 - 00:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2015-12-01 klockan 18:30 - 00:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2015-12-01 klockan 18:30 - 20:30
Arvika Eda: Föreläsning om Rollkoll 2015-12-03 klockan 17:00 - 20:00