RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

RFS kansli har sommarstängt

2015-06-25 RFS kansli har sommarstängt mellan vecka 26-32. Vi passar på att önska trevlig sommar till alla frivilliga samhällsarbetare och samarbetsparter.
RFS kansli har sommarstängt

Film och projektassistent i Rollkoll

2015-06-24 Nu har Arvsfonden beviljat RFS projektmedel för Rollkolls tredje år. Till hösten kommer därmed en film kunna tas fram och en projektassistent anställas. Det är också klart vilka kommuner som ska arbeta med lokala samverkansmöten.
Film och projektassistent i Rollkoll

RFS leder seminarium i Almedalen

2015-06-08 Den 2 juli arrangerar RFS seminarium i Almedalen tillsammans med NSPH:s projekt Din Rätt. Rubriken är: "Diskriminering och rollfördelning– kring personer med psykisk ohälsa som får hjälp av en god man".
RFS leder seminarium i Almedalen

Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev

2015-06-02 I dagarna sänds RFS nyhetsbrev för sista gången ut med tidningen Social Qrage. Till hösten kommer RFS nyhetsbrev fortsatt att sändas till medlemmarna, både med vanlig postgång och e-post. Vi tror att ett digitalt utskick ger större möjlighet att sprida kunskap om förbundet, berättar Gunilla Sundblad, förbundssekreterare.
Nya möjligheter med digitalt nyhetsbrev

"Kundnyttan" i uppdragen

2015-05-27 Agneta Zedell, förbundsordförande, skriver i sin ledare om RFS senaste projektidé - att ta fram en metod för kvalitetsmätning i våra uppdrag. Hon ser också en framtida potential, med tanke på hur många i befolkningen som tar lagreglerade frivilliguppdrag.
"Kundnyttan" i uppdragen

OMVÄRLDSNOTISER

 • Förslag på ny lag för LVU

  2015-06-29 Regeringens utredare Håkan Ceder lämnade i förra veckan ett betänkande som föreslår ny lagstiftning vid tvångsvård av barn och unga.
  Förslag på ny lag för LVU
 • Om arv vid internationella situationer

  2015-06-24 Justitiedepartementet har tagit fram ett faktablad om de nya reglerna för arv med internationell anknytning.
  Om arv vid internationella situationer
 • Röda korset om efterforskning av anhöriga

  Svenska Röda korset uppger att många gode män just nu kontaktar Svenska Röda Korset å ensamkommande barns räkning med frågor kring efterforskning. De vill därför passa på att förtydliga sin roll och uppdrag.
  Röda korset om efterforskning av anhöriga

Kalender

Förbundsstyrelsen sammanträder 2015-08-22 klockan 10:00 - 15:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2015-09-01 klockan 18:30 - 20:30
Örnsköldsvik: Seminarium 2015-09-05 klockan 10:00 - 14:00
RFS kansli har uppstartsmöte i Borlänge 2015-09-06 klockan 13:00 - 2015-09-07 16:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2015-09-07 klockan 18:00 - 20:00