RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Det här är RFS

RFS består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Tommy ny medlem i godmanspanelen

2014-10-17 Tommy Ekman är ny medlem i RFS godmanspanel. Han vill förmedla en "vi-känsla" och att man ska kunna ställa vilka frågor som helst i RFS forum för gode män och förvaltare.
Tommy ny medlem i godmanspanelen

RFS vill säkra framtidens frivilliga samhällsarbetare

2014-10-14 RFS har sökt medel från arvsfonden för att fortsätta sprida Rättssäkerhetsprojektets arbetssätt och synliggöra uppdragen på nätet. Vi har mötts av idel positiva kommentarer och ett gehör från myndigheterna som tyder på att behoven är stora, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.
RFS vill säkra framtidens frivilliga samhällsarbetare

"Jag är stolt över RFS värdegrund"

2014-10-13 "Det är en styrka att kunna berätta om RFS värdegrund för myndighetsföreträdare och andra samarbetsparter, skriver Agneta Zedell, förbundsordförande, i senaste nyhetsbrevet i SocialQrage.
"Jag är stolt över RFS värdegrund"

Rollkoll vidgar sitt fokus

2014-10-07 Fokus för arvsfondsprojektet Rollkoll har varit att förtydliga rollfördelningen mellan gode män och andra aktörer kring unga personer med psykiska funktionsnedsättningar. Nu vidgas perspektivet - åldersgränsen tas bort.
Rollkoll vidgar sitt fokus

Nu är metodboken klar

2014-09-26 Nu kan du beställa eller ladda ner metodbok och slutrapport från Rättssäkerhetsprojektet här på RFS hemsida. I metodboken finns tips på hur man lokalt kan samarbeta kring frivilliguppdragen för att öka kvaliteten i insatserna.
Nu är metodboken klar

OMVÄRLDSNOTISER

Kalender

RFS deltar i lekmannaövervakarseminarium 2014-11-04 klockan 09:00 - 12:00
Skövde: Informationsträff 2014-11-04 klockan 17:30 - 18:30
RFS besöker Kiruna FS 2014-11-04 klockan 18:30 - 00:00