RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkte och anstalt. 
Om riksförbundet|Om föreningarna

Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp

Nu finns ett nytt informationsblad om att bli besökare som kan användas av RFS föreningar för att sprida kunskap om verksamheten och rekrytera nya besökare. Besöksgrupperna bidrar till att bryta isoleringen genom att ge intagna möjlighet att träffa vanliga människor som inte är myndighetspersoner.
Bryt intagnas isolering - starta besöksgrupp

Vikarierande ombudsman inom kriminalvårdsområdet sökes

Nu söker RFS en vikarierande ombudsman som ska arbeta med att stödja medlemmar med lagreglerade frivilliguppdrag inom kriminalvårdsområdet. Läs annonsen här.
Vikarierande ombudsman inom kriminalvårdsområdet sökes

Konferens för lekmannaövervakare

Välkommen på RFS konferens för lekmannaövervakare i Stockholm – tema barnperspektiv. Konferensen ger dig kunskap om hur barn påverkas av att ha en förälder som dömts till kriminalvård och vilket stöd barnen kan behöva.
Konferens för lekmannaövervakare

RFS seminarium i Almedalen

Ska du besöka Almedalsveckan i sommar? Välkommen på RFS seminarium om värdet av rättssäkra insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Seminariet är en avslutning på arvsfondsprojektet Rollkoll.
RFS seminarium i Almedalen

RFS gör debattinlägg i DN

De flesta gode män gör utmärkta insatser trots bristen på stöd, skriver Agneta Zedell, RFS tidigare förbundsordförande, i ett debattinlägg som publicerats i Dagens nyheter. Läs debattinlägget här.
RFS gör debattinlägg i DN

OMVÄRLDSNOTISER

 • Häktes- och restriktionsutredning klar

  2016-08-22 I dag överlämnade Häktes- och restriktionsutredningen sitt betänkande till regeringen. Förslagen syftar till att minska häktestider och minska häktades isolering.
  Häktes- och restriktionsutredning klar
 • Rapport om mottagandet av nyanlända barn

  2016-07-12 En färsk rapport från Forte belyser vilka utmaningar den svenska mottagningsstrukturen möter i arbetet med unga flyktingar.
  Rapport om mottagandet av nyanlända barn
 • Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna

  2016-07-08 Regeringen ger i uppdrag åt sju länsstyrelser att gemensamt vidta åtgärder för att förbättra tillsynen över och stödet till landets överförmyndare och överförmyndarnämnder.
  Regeringsuppdrag om förbättrat stöd till överförmyndarna

Kalender

Västerås: Studiecirkel för gode män/förvaltare 2016-08-24 klockan 13:00 - 2016-09-13 20:30
Skövde: Torsdagsträff 2016-08-25 klockan 18:00 - 19:00
Nyköping; Medlemsträff 2016-08-31 klockan 18:30 - 21:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2016-09-05 klockan 18:00 - 20:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2016-09-06 klockan 18:30 - 00:00