RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Det här är RFS

RFS består av cirka 85 lokalföreningar med cirka 7 000 medlemmar som har uppdrag som lekmannaövervakare, partnerkontaktperson, förtroendeman, kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Kurs som inkörsport till frivilliguppdrag

2014-08-27 Via annons i lokaltidningen lockar Frisam Uppsala intresserade medborgare till en grundkurs om frivilligt samhällsarbete.
Kurs som inkörsport till frivilliguppdrag

Frisam Z-län: ”Vi lär av varandra”

2014-08-26 Frivilliga samhällsarbetare Z-län i Jämtland är en förening som välkomnar alla lagreglerade frivilliguppdrag. Det fungerar bra, tycker Carin Burman, föreningens kassör och själv god man.
Frisam Z-län: ”Vi lär av varandra”

Kompetensstöd är mer än utbildning

2014-08-26 Kompetensstöd är temat i nyhetsbrevet denna gång. RFS anser att myndigheterna behöver ta större ansvar för att frivilliga samhällsarbetare ska få utbildning och stöd i sina uppdrag.
Kompetensstöd är mer än utbildning

Myndigheter kan utbilda frivilliga tillsammans

2014-08-25 Alla myndigheter som tillsätter lagreglerade frivilliguppdrag borde göra gemensamma utbildningssatsningar, uppmanar Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, i kommande nummer av SocialQrage.
Myndigheter kan utbilda frivilliga tillsammans

Alla kan rösta i riksdagsvalet

2014-08-21 Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att kunna hjälpa sin brukare, huvudman, klient eller patient med information om riksdagsvalet. RFS ger tips på bra länkar om hur man hjälper någon att rösta och hur man röstar från anstalt.
Alla kan rösta i riksdagsvalet

OMVÄRLDSNOTISER

 • Krami skapar värde

  2014-09-01 En analys av Krami Göteborg visar att verksamheten är en god investering både ekonomiskt och socialt.
  Krami skapar värde
 • Förslag om stärkt rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

  2014-08-28 Regeringen föreslår i en promemoria åtgärder som stärker rättssäkerheten för patienter som tvångsvårdas enligt LPT eller LRV.
  Förslag om stärkt rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård
 • Ny statistik om hatbrott

  2014-08-21 Idag publicerar Brå sin Hatbrottsstatistik för 2013. Nivån på utsattheten för hatbrott tycks vara oförändrad.
  Ny statistik om hatbrott

Kalender

Kristianstad: Medlemsmöte 2014-09-01 klockan 18:00 - 20:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2014-09-02 klockan 18:30 - 00:00
Göteborg: Erfarenhetsutbyte. 2014-09-08 klockan 18:00 - 20:00
Halmstad: Nätverksträff 2014-09-09 klockan 14:30 - 16:30
Uppsala: Tema/fortbildning 2014-09-09 klockan 18:00 - 20:30