RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkte och anstalt. 
Om riksförbundet|Om föreningarna

Jenny är RFS nya förbundsordförande

Vid helgens årsmöte valdes Jenny Ögren som ny förbundsordförande för tre år. Jag känner mig stolt över förtroendet och och ser fram emot att vara med och fortsätta att utveckla förbundet, sa Jenny i sitt tal efter årsmötets val.
Jenny är RFS nya förbundsordförande

Vi ses i Gävle i helgen!

Nu närmar det sig! I helgen möts frivilliga samhällsarbetare vid RFS konferens och årsmöte i Gävle för kunskapspåfyllning och erfarenhetsutbyte - tema samarbete. På söndag väljs ny ordförande och Agneta Zedell avtackas efter åtta år på posten.
Vi ses i Gävle i helgen!

Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

Kvällens Uppdrag granskning ska handla om ytterligare en god man som misskött sig. RFS välkomnar debatt, men önskar en nyanserad sådan innan slutsatser dras kring godmanskapets framtid. RFS erfarenhet är att flertalet gode män är seriösa och gör betydande insatser. Läs RFS pressmeddelande här.
Pressmeddelande: Central statlig myndighet behövs för tillsyn av överförmyndarna

Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS kommentera situationen. Läs förbundets pressmeddelande.
Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

Donation bidrar till förändring

Frivårdsföreningen lägger ned och skänker sina pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.
Donation bidrar till förändring

OMVÄRLDSNOTISER

Kalender

Lund: Studiebesök 2016-05-26 klockan 14:00 - 17:00
RFS besöker anstaleten Österåker 2016-05-27 klockan 13:00 - 17:00
Stockholm: RFS föreläser för FSÖ 2016-06-02 klockan 00:00
Göteborg: Erfarenhetsbyte 2016-06-07 klockan 18:00 - 20:00