RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkte och anstalt. 
Om riksförbundet|Om föreningarna

Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

Med anledning av söndagens inslag i Rapport och Aktuellt, om bristande tillsyn från överförmyndare och länsstyrelse av gode mäns och förvaltares insatser, vill RFS kommentera situationen. Läs förbundets pressmeddelande.
Pressmeddelande: Överförmyndarna måste professionaliseras

Samarbete tema för RFS konferens och årsmöte i Gävle

Nu är programmet för RFS konferens och årsmöte 21-22 maj i Gävle klart. Ensamkommande barns utsatthet för narkotika samt om vägen tillbaka från ätstörning och självskadebeteende är några av helgens ämnen. Vi ses i Gävle!
Samarbete tema för RFS konferens och årsmöte i Gävle

Donation bidrar till förändring

Frivårdsföreningen lägger ned och skänker sina pengar till RFS. Tillskottet gör att förbundet kan arrangera konferenser och temakvällar för lekmannaövervakare.
Donation bidrar till förändring

"Finns inte utrymme för nostalgi"

Idén om lokalt samarbete väcktes av Lunds godmansförening med ordförande Gösta Eklund i spetsen. När föreningen presenterade RFS rollkollsmaterial och Rättssäkerhetsprojektets metodbok väcktes genast ett intresse hos överförmyndarnämnden.
"Finns inte utrymme för nostalgi"

Forum för samarbete i Lund

RFS var med när första steget till lokal samverkan kring frivilliga samhällsarbetare togs i Lund. Efter grupparbetena blev det tydligt att alla tyckte det var en god idé att skapa ett gemensamt forum - för att samarbeta kring rekrytering och inspiration.
Forum för samarbete i Lund

OMVÄRLDSNOTISER

 • Om läsandets betydelse på anstalt

  2016-04-28 Dokumentärserien Min livstid på UR play berättar om läsandet och skrivandets betydelse för personer som sitter på häkte och anstalt.
  Om läsandets betydelse på anstalt
 • Debattinlägg från medlem i RFS-förening

  2016-04-28 Tommy Ekman, medlem i Kristianstad godmans- och förvaltarförening, skriver på Svt Opinion att det är tråkigt att ingen av alla de ställföreträdare som är seriösa får komma till tals i debatten.
  Debattinlägg från medlem i RFS-förening
 • SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män

  2016-04-27 Sveriges kommuner och landsting gör ett skriftligt uttalande om när överförmyndare ska polisanmäla samt om behovet av översyn av lagstiftningen.
  SKL: Rättsosäker lagstiftning om gode män

Kalender

RFS besöker frivården Karlskrona 2016-05-03 klockan 13:00 - 16:00
Göteborg: Temaföreläsning 2016-05-03 klockan 18:00 - 00:00
Göteborg: Öppet hus 2016-05-08 klockan 15:00 - 18:00
Göteborg: Vårruset 2016-05-10 klockan 00:00
Örnsköldsvik: Medlemsträff 2016-05-10 klockan 18:30 - 00:00