RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Om Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RFS består av cirka 80 lokalföreningar med cirka 6 500 medlemmar som har uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, särskilt förordnad vårdnadshavare och som är besökare på häkten och anstalter. 
RFS arbetar för att alla brukare, klienter, patienter och huvudmän som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare ska få en rättssäker insats med god kvalitet.
Om riksförbundet|Om föreningarna

Patienter är med och förbättrar

2015-09-04 Här berättar Anders vad han tycker om att delta i Jönköping psykiatriska kliniks arbetsgrupp, med syfte att förbättra informationen om rätten till stödperson. Han har själv pågående rättspsykiatrisk tvångsvård, numera i öppenvård.
Patienter är med och förbättrar

Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter

2015-09-03 Stödpersoner och patienter med egen erfarenhet av tvångsvård var självklara deltagare när psykiatriska kliniken i Jönköping skapade en arbetsgrupp. Syftet var bättre rutiner för hur informationen om rätten till stödperson ges.
Arbetsgrupp som inkluderar stödpersoner och patienter

Förändrat föreningsliv

2015-09-02 Agneta Zedell, RFS förbundsordförande, skriver i sin ledare om förändringar i föreningslivet. Kommer sociala medier ersätta personliga möten i framtiden eller gör de snarare att de personliga mötena uppvärderas?
Förändrat föreningsliv

"Bolla frågor" med Carina i godmansforumet

2015-08-31 Carina Wendelsson är ny medlem i RFS godmanspanel. Hon vill dela med sig av sina erfarenheter som god man, framförallt för ensamkommande barn.
"Bolla frågor" med Carina i godmansforumet

Konferens för besöksgruppsansvariga

2015-08-27 I november arrangerar RFS konferens för ansvariga för besöksgrupper på anstalt och häkte. Syftet med konferensen är att möjliggöra erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning samt ge inspiration till att utveckla verksamheten i den egna besöksgruppen.
Konferens för besöksgruppsansvariga

OMVÄRLDSNOTISER

 • Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner

  2015-09-04 Migrationsverket medverkar i olika aktiviteter i Jämtland, Östergötland och Stockholm för att förebygga att ensamkommande asylsökande barn försvinner, skriver Migrationsverket på sin hemsida.
  Migrationsverket förbygger att ensamkommande barn försvinner
 • Förre döms till sluten ungdomsvård

  2015-09-02 En analys av Brottsförebyggande rådet, Brå, visar att domar till sluten ungdomsvård har minskat sedan påföljden infördes 1999.
  Förre döms till sluten ungdomsvård
 • Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande

  2015-09-01 Ministern Åsa Regnér uppger att regeringen förbereder åtgärder för att kommunerna ska få stöd i arbetet med ensamkommande barn. Hon nämner även uppdragen god man och kontaktperson.
  Kommuner ska få stöd i arbetet med ensamkommande

Kalender

Örnsköldsvik: Seminarium 2015-09-05 klockan 10:00 - 14:00
RFS kansli har uppstartsmöte i Borlänge 2015-09-06 klockan 13:00 - 2015-09-07 16:00
Kristianstad: Medlemsmöte 2015-09-07 klockan 18:00 - 20:00
Hudiksvall: Föreningsmöte 2015-09-07 klockan 19:00 - 00:00
Göteborg: Temaföreläsning 2015-09-08 klockan 18:00 - 00:00