RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Startsida Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (RFS)

Förbundet för dig som är frivillig samhällsarbetare

Har du uppdrag som kontaktperson, kontaktfamilj, stödfamilj, stödperson, lekmannaövervakare, god man, förvaltare, god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare eller är besökare på häkte och anstalt? Gå med i en lokalförening inom RFS och få stöd, kunskap och försäkring.
Om riksförbundet|Om föreningarna|Bli medlem

Tips om att rösta

Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge din brukare praktiska råd om hur det går till att rösta i höstens allmänna val. En del röstberättigade personer kan av olika skäl inte ta sig till vallokalen eller behöver hjälp med att rösta.
Tips om att rösta

”RFS lyfter lekmännens värde”

Kerstin Svenssons forskning visar att synen på frivilligarbete har haft sina toppar och dalar under åren. Hon tror själv på lekmannamedverkan och undrar vem som skulle föra lekmännens talan och lobba för verksamhetens värde om inte RFS fanns.
”RFS lyfter lekmännens värde”

Det räcker inte med vackra ord

För att förbundet ska kunna fortsätta driva verksamhet brådskar det att hitta ny finansiering, skriver RFS ordförande i senaste ledaren. Det räcker inte med bara vackra ord från politiker om att de lagreglerade frivilliguppdragen är fortsatt viktiga i framtiden. Nu är det upp till bevis.
Det räcker inte med vackra ord

RFS-vykort för rekrytering

Nu finns ett nytt vykort som kan användas för rekrytering vid mässor och liknande. Lokalföreningar inom RFS kan beställa vykortet i samband rekryteringskampanjer. I första hand tillsammans med de myndigheter som förordnar lagreglerade frivilliguppdrag.
RFS-vykort för rekrytering

Ny folder om att bli medlem

Ju fler medlemmar vi är desto mer kraft bakom förbundets röst! Nu finns en ny folder om vad du får som medlem i en lokalförening inom RFS. Foldern kan beställas av lokalföreningar och av myndigheter för att delas ut till uppdragstagare.
Ny folder om att bli medlem

OMVÄRLDSNOTISER

 • Inslussningsprogram för villkorligt frigivna

  2018-04-23 Kriminalvården får i uppdrag av regeringen att starta en försöksverksamhet med inslussningsprogram, som bland annat ska innehålla en stödperson.
  Inslussningsprogram för villkorligt frigivna
 • Om att rösta på anstalt och häkte

  2018-04-24 På Kriminalvårdens webbplats finns information om hur det går till att rösta för den som befinner sig på anstalt och häkte.
  Om att rösta på anstalt och häkte
 • Debattartikel om godmanssystemet

  2018-04-19 Regeringen vill värna det ideella inslaget, men regelverket för gode män och förvaltare behöver moderniseras, skriver biträdande justitieminister i en debattartikel i Dagens samhälle.
  Debattartikel om godmanssystemet

Kalender

Göteborg: Föreläsning 2018-04-24 klockan 18:00 - 20:30
Hudiksvall: Samtalsgrupp 2018-04-25 klockan 18:00 - 20:00
Nyköping: Medlemstäff/erfarenhetsutbyte 2018-04-26 klockan 17:00 - 18:30
Skövde: Torsdagsträff 2018-04-26 klockan 18:00 - 19:00
RFS i riksdagens civilutskott 2018-05-03 klockan 09:30 - 12:00